ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НЕМОВНОГО ВНЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Алла Біліченко Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

підготовка майбутнього фахівця, кредитно-модульна система, інтерактивний проект, вивчення іноземної мови

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням застосування інтерактивного проекту як засобу стимулювання навчання іноземної мови у студентів агробіологічних спеціальностей у немовному вищому навчальному закладі України.

 

 

Біографія автора

Алла Біліченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Євець Є.В. До проблем професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах педагогічного університету // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2006. – № 1. – С. 44-47.

Ковальчук О.Б. Діагностування результатів навчання як один з напрямів педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2005. – № 19.– С. 83-91.

Мартиненко C.M. Методологічні засади оновлення навчального процесу в педагогічному університеті: від діяльності – до особистості //Педагогічна освіта: Теорія і практика: Зб. наук. праць. «Психологія. Педагогіка». – К: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – №3. – С. 171-179.

Мартинюк В.А. Педагогічні засади суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищому навчальному закладі // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зб. наук. праць. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – № 4. – С. 146-151.

Сичова М.І. Самостійна робота студентів як предмет наукового дослідження// Педагогіка та психологія. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – 2004. – № 208. – С. 177-181.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-27