КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • Оксана Іванова Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1439-7996

Ключові слова:

комунікативні уміння, професійне англомовне спілкування, студенти технічних спеціальностей, мовленнєві ситуації

Анотація

У статті автор порушує проблему набуття та розвитку комунікативних умінь студентів технічних спеціальностей на заняттях з англійської мови професійного спрямування. Подається система практичних завдань для формування умінь вільного професійного англомовного спілкування в усній і писемній формах у різних ситуаціях.

Біографія автора

Оксана Іванова, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников. – М., 1990. – 255 с.

Іванова О.В. Англомовна особистість в умовах євроінтеграції в Україні / О.В. Іванова // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №.1. – 2015. – С.3-7.

Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – К. : Видавничий центр “Київський університет”, 1999. – 308 с.

Черезова І.О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/20.pdf

Шевчук С. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник / С. Шевчук. – К.: Літера, 2005. – 446с.

Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування : [монографія] / Т.Д. Щербан. – К. : Міленіум, 2004. – 346 с.

Charles Lloyd, James A. Frazier Engineering / Charles Lloyd, James A. Frazier. – Express Publishing, 2014. – 102 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-01