ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Світлана Мудра Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

якість вищої освіти, якість освітньої діяльності ВНЗ, діяльність Національного Агентства, конкурентоспроможний випускник, професійний стандарт – паспорт компетентностей, оцінка рівня конкурентоспроможності

Анотація

У статті розкривається ключовий задум щодо формування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на основі підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ в органічному поєднанні з діяльністю Національного Агентства із забезпечення зовнішньої якості вищої освіти в контексті виконання закону про вищу освіту в Україні.

 

Біографія автора

Світлана Мудра, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Закон України про вищу освіту: станом на 29 жовтня 2014 року. – 3-19. – Х.: Право, 2014. – 104с.

Альохіна Г.М. Якість освіти у контексті сучасних трансформацій вищої освіти /Г.М.Альохіна // Вища освіта України. – 2014. - №3 (дод.1): Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: тематичний вип. – К., 2014. – С. 124-127.

Бугров В. Забезпечення якості вищої освіти: досвід Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка [Електронний ресурс] / В.Бугров. – Режим доступу: http//www.ihead.org.ua/images/pdf/rectors_bugrov.pdf

Домбровський С.М. Інноваційні державні механізми формування якісної системи освіти в Україні /С.М.Домбровський // Вища освіта України. – 2013. - №3 (дод.2): Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: тематичний вип. – К., 2013. – С. 10-14.

Ковтунець В.В. забезпечення доступу до вищої освіти у відповідності з Конституцією України та міжнародними зобов’язаннями держави / В.В.Ковтунець // Вища освіта України. – 2014. - №3 (дод.1): Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: тематичний вип. – К., 2014. – С. 42-44.

Луговий В.І. Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпечення та визнання / В.І.Луговий, Ж.В.Таланова // Вища освіта України. – 2013. - №3 (дод.2): Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: тематичний вип. – К., 2013. – С. 6-10.

Луговий В.І. Міжнародна й національна стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація / В.І.Луговий, Ж.В.Таланова // Педагогіка і психологія / Вісн. НАПН України. – 2013. - №1. – С. 15-25.

Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива і сучасність з позицій світоглядно-компетентісного підходу / В.Рябченко // Вища освіта України. – 2015. - №1, с. 12-27.

Кремінь В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г.Кремінь. – 2-ге вид. – К.: Знання України, 2011. – 520с.

Дмитренко Г.А. Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс (кол. монографія) / Г.А.Дмитренко, О.Л.Ануфрієва, С.В.Мудра та інші, - За загал. ред. Г.А.Дмитренко - К.: ДКС-Центр, 2014. – 240с.

Дмитренко Г.А., Медведь В.В., Мудра С.В. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників: монографія / Г.А.Дмитренко, В.В.Медведь, С.В.Мудра – Київ-Севастопіль, Вид-во «Мистэ». 2013, - 336с.

Мудра С.В. Концептуальна модель оцінювання рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ / Мудра С.В. // Імідж сучасного педагога: наук.-практ. освітньо-популярний часопис. – 2010. - №3 – 80с. – С.28-31.

Дмитренко Г.А., Солодков В.Т. Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму / Г.А. Дмитренко, В.Т. Солодков // Вісник післядипломної освіти – К.:АТОПОЛ груп, 2015. – с.41-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-03