КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

  • Неля Зуєнко Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
  • Ілля Андрела студент, Україна

Ключові слова:

оцінювання, критерії, рівні, показники, міжкультурна комунікативна компетентність

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема розробки методичного інструментарію для оцінювання сформованості міжкультурної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів. Визначені критерії оцінювання міжкультурної комунікативної компетентності і подана їх характеристика за окремими показниками. Виділені рівні міжкультурної комунікативної компетентності студентiв-філологів.

Біографії авторів

Неля Зуєнко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент

Ілля Андрела, студент

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Посилання

Булах І. Є. Мотивація навчання і валідизація оцінювання рівня знань / І. Є. Булах, І. М. Шило // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 125-129.

Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – 5-е изд. – СПб. : Издание автора, 1991. – 1370 c.

Вікторова Л. В. Критеріально-рівневий підхід до формування професійно-термінологічної компетентності у фаховій підготовці аграрників / Л. В. Вікторова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – К. : ЛОГОС, 2007. – Вип. 5. – С. 16-27.

Вікторова Л. В. Характеристика основних критеріїв та показників сформованості комунікативної компетентності іноземних студентів / Л.В. Вікторова // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 2009. – Додаток 4, Т. ІІ (14). – С. 381-388.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К., 1995. – 47 с.

Коротун О.О. Рівні сформованості комунікативної компетентності студентів-іноземців / О.О. Коротун // Вісн. Київ. нац. ун. ім. Т. Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка.» - Додаток 4, том ІІІ (15) – 2009. – Тем. вип. №3. - «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С.119-124.

Курило В. С. Моделювання системи критеріїв оцінки розвитку освіти в регіоні / В. С. Курило // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. – С. 35-39.

Низков А. А. О критериях оценки знаний, умений и навыков студентов / А. А. Низков // Проблемы высшей школы. – 1980. – Вып. 40. – С. 36-41.

Новий тлумачний словник української мови / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 351 с.

Новиков А. М. Как работать над диссертацией : пособие для начинающего педагога-исследователя / А. М. Новиков. – 4-е изд. – М. : Издательство «Эгвес», 2003. – 104 с.

Окалєлов В. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з дисциплін фундаментального циклу / В. Окалєлов, Л. Шевцов, Є. Мочалін // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 57-63.

Путляева Л. В. Современные психолого-педагогические проблемы профессионального обучения / Л. В. Путляева. – М., 1990. – 170 с.

Стандарти і рекомендації для оцінювання якості у вищих навчальних закладах Європи // Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2007. – № 2. – С. 9-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-03