КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Автор(и)

  • Алла Найдьонова Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

економіст-аграрник, професійна підготовка, зміст, метод, форма

Анотація

Розглядається порівняння змісту, форм та методів професійної підготовки економістів аграрного профілю в університетах України та Великої Британії.

 

Біографія автора

Алла Найдьонова, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Description of Higher Education in England, Wales and Northern Ireland [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.qaa.ac.uk/¬Assuring¬StandardsAnd¬Quality/¬Documents/NationalDescriptionEWNI.pdf ст 2. – Назва з екрана.

UK Quality Code for Higher Education. The Quality Assurance Agency for Higher Education. – 2011. – № 9. – P. 3 – 4.

Канівець О. М. Професійна підготовка лікаря ветеринарної медицини у Великій Британії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Олександр Миколайович Канівець. – Київ, 2012. – 200 арк.

Огарь С. В. Виробнича практика [Електронний ресурс] / С. В. Огарь, О. Я. Барковська // Фармацевтична енциклопедія / Нац. фармацевт. ун-т. – Київ : МОРИОН, 1999–2015. – Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/¬article/¬1721/virobnicha-praktika.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон від 1 лип. 2014 р., № 1556 VII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – Електрон. дані. – 2014. – № 37/38. – Ст. 2004. – Режим доступу: http://zakon4.rada.¬gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва з екрана.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон від 17 січ. 2002 р., № 2984 III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – Електрон. дані. – 2002. – № 2. – Ст. 134. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12400121/¬pedagogika/¬struktura_vischoyi_osviti_ukrayini//. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14