ДІАГНОСТИКА СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК ОСНОВА ЇХНЬОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ І СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НИМИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Автор(и)

  • Наталія Грабовенко Міжрегіональна aкадемія управління персоналом, Ukraine

Ключові слова:

социально-педагогическая диагностика, педагогическая культура родителей, психологический климат семьи, психолого-педагогическая адаптация семьи к проблемам инвалидности ребенка, социально-психологическая адаптация ребенка с ДЦП.

Анотація

У статті представлено типологію сімей, які виховують дітей з ДЦП, за інтегральним показником психолого-педагогічної адаптації сім’ї до проблем інвалідності дитини та рівнів його сформованості. Складовими цього показника є: педагогічна культура батьків; їх емоційна адаптація до проблем інвалідності дитини; психологічний клімат сім’ї; готовність/неготовність батьків співпрацювати із фахівцем; соціально-психологічна адаптація дитини до власних потреб і проблем, пов’язаних з інвалідністю, її соціальна інтеграція. Типологія сімей розроблена на підставі комплексної соціально-педагогічної діагностики.

Біографія автора

Наталія Грабовенко, Міжрегіональна aкадемія управління персоналом

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Посилання

Алексєєнко Т. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 116 с.

Алексеенко Т.Ф. Формирование педагогической культуры современной молодой семьи: Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. – К.,1994. – 151с.

Бернс Р.С. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей через кинетические рисунки: Метод. руководство/ Р.С.Бернс, С.Х.Кауфман; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Смысл, 2003. – 146 с.

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: Владос, 2005. – 159 с.

Дубровина И.В., Юферова Т.И. Психологический климат семьи. – М.: Педагогіка, 1991. – 103 с.

Журбицька Т.С. Молода сім’я. – К.: Політвидав України, 1985. – 101 с.

Игнатовский В.И. Нравственно-психологические основы молодой семьи. – Л.: Лениздат, 1976. – 138 с.

Михайлова Л.М. Основні напрямки соціально-педагогічної роботи зі студентськими сім’ями // Освіта на Луганщині. – 2007. - №1 (26). – С.114-117.

Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:Педагогика, 1996.

Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития: Научно-практическое руководство. – СПб.: Речь, 2006. – 352с.

Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2004. – 408 с.

Мишина Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями психофизического развития. // Дефектология. – 2001. – №1.

Постовий В.Г. Сучасна сім’я і її педагогіка. – К.: Освіта, 1994. – 64с.

Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

Трубавіна І.М., Бугаєць Н.А. Методи вивчення сім'ї. – К.: УДЦССМ, 2001. – 76с.

Финни Н. Ребенок с церебральным параличом. Помощь. Уход. Развитие. Книга для родителей. – М., 2001.

Olson D.H., Russell C.S. Circumflex model of marital and family systems II: Empirical studies and clinical intervention. In J.P. Vincent, 1980.

Rogers K. On becoming a person. – Boston, USA, 1994. – 267 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-26