ДЕЯКІ ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Н.В. Яременко Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

інтенсифікація навчання, шляхи інтенсифікації, англійська мова, студенти немовних факультетів.

Анотація

У статті висвітлено основні підходи до інтенсифікації викладання англійської мови студентам немовних факультетів. Надано визначення «інтенсифікація навчання» та проаналізовано можливі шляхи інтенсифікації навчання (оптимальний добір навчального матеріалу; конкретизація вимог для кожного етапу навчання; поєднання традиційних та інноваційних методів навчання; особистісно-орієнтований підхід до навчання; підвищення мотивації вивчення дисципліни; вдосконалення планування навчальної діяльності студентів тощо).

Біографія автора

Н.В. Яременко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Арістова Н.О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2009. - http://disser.com.ua/content/350944.html

Гончаренко Т. Є. Мотивація вивчення англійської мови як соціальна функція освіти /Т. Є. Гончаренко// Теорія і практика управління соціальними системами. –2010. – № 4. – С. 47 – 54.

Давигора О. В. Роль і місце практичного навчання в підготовці фахівців аграрної галузі / О. В. Давигора // Форум педагогічних ідей «УРОК». – [Электрон. ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/48638/

Карпенко О. В. Застосування особистісно-орієнтованого підходу в порцесі викладання іноземних мов / О. В. Карпенко, В.В. Осіров, К.В. Місайлова // Викладання мов на сучасному етапі:між предметні зв’язки. – 2008. – № 14. – С. 101– 108.

Комарова Е. В. Некоторые способы интенсификации процесса обучения иностранному языку в техническом ВУЗе / Е. В. Комарова // Современные научные исследования и инновации – 2015. – № 3. – // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2015/03/49066 (дата обращения: 22.10.2015).

Курпата Н. Я. Інтернет технології у дистанційному навчанні мови / Н. Я. Курпата, В. В. Ногай // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі : міжпр. зв’язки : зб. наук. пр. – Вип. 16. – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Каразіна, 2010 – С. 130 – 137.

Максак І. В. “Blended Learning” як інноваційних підхід у формуванні професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи / І. В Максак // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1334

Ниязова А.Е. Интенсификация процесса обучения иностранным языкам в вузе в условиях кредитной системы обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://repository.enu.kz/handle/123456789/4774.

Паніч Г. А. Методологічні можливості використання комп’ютерних технологій при формуванні писемної компетенції у студентів /Г. А. Паніч // Мат-ли V Міжнар. наук.-пр. конф «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі (22 листопада 2012). –Х. : ХНУ им. В Н. Каразина.−С. 144−145.

Петрук В. Проблеми соціалізації та індивідуалізації навчання в умовах сучасного інформаційно-освітинього середовища / В. Петрук // Освіта і управління. – Т. 14. – № 2–3. – 2011. – С. 86 – 94.

Удовенко І. В. Використання ігрових ситуацій під час вивчення англійської мови на немовних факультетах /І. В. Удовенко, А. В. Котова // Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв`язки: зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 23 – С. 102 – 108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-04