ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА В КИТАЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

  • Р.М. Іщенко Національний транспортний університет, Ukraine
  • Д.Ю. Манько Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Ukraine

Ключові слова:

Китай, вища технічна освіта, технічні університети, студенти.

Анотація

В роботі проведено аналіз сучасного стану вищої технічної освіти в Китайській народній республіці (КНР). Встановлено, що технічні вищі навчальні заклади (ВНЗ) Китаю мають розвинену викладацьку, наукову та матеріально-технічну базу для підготовки висококваліфікованих спеціалістів світового рівня. Зроблено висновок про те, що технічним ВНЗ Китаю надається достатньо ресурсів і фінансування для розвитку і вдосконалення.

 

Біографії авторів

Р.М. Іщенко, Національний транспортний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Д.Ю. Манько, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу оптичних носіїв інформації

Посилання

В 2015 году в Китае обучались около 400 тыс иностранцев [Электронный ресурс] // СИНЬХУА Новости. – Режим доступу: http://russian.news.cn/2016-04/15/c_135281471.htm.

В 2015 году Китай лидировал в мире по числу учащихся в вузах [Электронный ресурс] // СИНЬХУА Новости. – Режим доступу: http://russian.news.cn/2016-04/07/c_135259001.htm.

Іщенко Р.М. Аналіз сучасного стану викладання фізики в технічних університетах України / Р.М. Іщенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2016. – Випуск 1. – С. 136–142.

Іщенко Р.М. Відображення публікацій з фізики українських вчених у базі даних Scopus / Р.М. Іщенко, Д.Ю. Манько, І.В. Балагура // Вісник Національного транспортного університету. Науково-технічний збірник. – Серія: «Технічні науки». – 2016. – № 1(34). – С. 171–179.

Мумладзе В. Вища педагогічна освіта в Китаї / В. Мумладзе, Н.М. Мирончук // Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : [збірник наукових праць]. – Житомир: видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 200 – 203.

Освіта у Китаї [Електронний ресурс] // Гуцульський край. – Режим доступу: http://gk.kosiv.org/society/753-osvita-u-kytai.html.

Шацька О.П. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в КНР (70-ті рр. XX ст. – початок XXI ст.) / О.П. Шацька // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 2(8). – С. 54–63.

Zhejiang University of Science and Technology [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zust.edu.cn/english/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-07