СПЕЦИФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ПРИ ГЛИБОКИХ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ

Автор(и)

  • В.В. Кобильченко Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

закон, закономірність, депривація, фактори, розвиток, особистість, фрустрація.

Анотація

Теоретично проаналізовано основні закономірності розвитку особистості дитини з порушеним зором.

 

Біографія автора

В.В. Кобильченко, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (м. Київ)

доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки

Посилання

Выготский Л.С. Основы дефектологии / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – 367 с. – (Собр. соч. в 6 томах. – Т.5).

Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору: Монографія / Євгеній Анатолійович Клопота. – Запоріжжя, ЗНУ, 2014. – 428 с.

Кобыльченко В.В. Становление личности дошкольника в норме и при нарушениях зрения / В.В. Кобыльченко. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 540 с.

Кондратьев М.Ю. Азбука социального психолога-практика / М.Ю. Кондратьев, В.А. Ильин. – М.: ПЕРСЭ, 2007. – 464 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: у 2 т. / П.А. М’ясоїд. – К.: Алерта, 2011. – Т. 1. – 496 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-10