ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗІ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • О.В. Іванова Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

євроінтеграція, вивчення іноземної мови, експеренціальне навчання, онлайн навчання.

Анотація

У статті розглядаються питання реформування вищої професійної освіти України в умовах євроінтеграційних процесів, зокрема зміни, що відбуваються у викладанні англійської мови в виші за вимогами сьогодення та окреслюються способи реалізації поставлених завдань. Автор пропонує вирішення питання якісного засвоєння студентами англійської мови шляхом внесення змін до змісту програм, застосування методики «експеренціального навчання», залучення іноземних викладачів до навчального процесу, інтенсивного використання мережі Інтернет на заняттях з іноземної мови тощо.

 

Біографія автора

О.В. Іванова, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов «Go Global» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/sites/default/files/go_global.pdf

Дем’янова Ю.О. Особливості навчання іноземних мов студентів аграрних вишів в умовах Євроінтеграції України / Ю.О. Дем’янова // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. - № 1, 2015. – С.35-37. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/52612

Іванова О.В. Англомовна особистість в умовах євроінтеграції України / О.В. Іванова // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. - № 1. – С. 3-7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/52370

Пономаренко О.Г. Загальноєвропейські тенденції в профорієнтаційній роботі в Україні / О.Г. Пономаренко // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – Том 1. - № 2. – С. 50-53. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/55368

Ципко В.В. Вища освіта України у процесі інтеграції до Європейської освітньої системи / В.В. Ципко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/53660.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-05