ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ АГРАРНОГО ВНЗ

Автор(и)

  • О.Г. Пономаренко Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Україна

Ключові слова:

iноземна мова, професія, інноваційні підходи, заклад освiти, особистiсть.

Анотація

Розглядаються питання необхiдностi використання інноваційних підходів на заняттях iноземної мови на технiчному факультетi пiд час вивчення тем професiйного спрямування; формування професiйної спрямованостi у майбутнiх спеціалістів, користуючись сучасними інноваційними підходами у викладанні професійного матеріалу. Система пiдготовки квалiфiкованих спецiалiстiв зi знанням iноземної мови є головним завданням професiйно-практичної освiти.

Біографія автора

О.Г. Пономаренко, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, ст. викладач
кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Петковa М.І. Формувaння інновaційного середовищa під чaс нaвчaння іноземним мовaм / М.І. Петковa // Зб. нaук. прaць. – Донецьк. – 2010.

Тукaло М.Д. Мультимедійні системи нaвчaння як новий методологічний зaсіб інтерaктивного нaвчaння / М.Д. Тукaло // Зб. нaук. прaць. – Aкaдемія педaгогічних нaук Укрaїни. – Київ. – 2006.

Филипенко С.Л. Сучaсні тa інновaційні підходи виклaдaння aнглійської мови для студентів / С.Л. Филипенко // Зб. нaук. прaць. – Донецький нaціонaльний університет економіки і торгівлі імені Михaйлa Тугaн – Бaрaновського. – Донецьк. – 2009.

Щaнніковa Л.М. Особливості зaстосувaння мультимедійних технологій нa урокaх іноземної мови / Л.М. Щaнніковa // Зб. нaук. прaць. – Зaпорізький нaціонaльний університет. – Зaпоріжжя. – 2008.

Фефилов А. И. Использование новейших технологий в обучении иностранным языкам. Электронная конференция Энит-2000, Ульяновск, Россия, 17-19 мая 2000 г.

Фомина Т. Н., Зеленова Т. Г. Инновационные технологии преподавания иностранных языков в неязыковом ВУЗе – Ярославский педагогический вестник. 2003 г. №1 (34).

Jack Lohman, Howard Rollins, Joseph Hoey J. Defining, developing and assessing global competence in engineers.

file://G:V_ Дополнительные аспекты обучения с применением мультимедиа.htm

http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/liter.htm#01

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-10