ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ США

Автор(и)

  • О.С. Сиротін Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0160-3802

Ключові слова:

аграрна освіта, фахівець аграрного профілю, система вищої аграрної освіти.

Анотація

  У статті висвітлено питання підготовки фахівців за сільскогосподарськими освітніми програмами у системі вищої освіти США. Здійснено аналіз тенденцій у сфері підготовки фахівців аграрного профілю. Розглянуто особливості вищих американських аграрних закладів. Репрезентовано сільськогосподарські освітні програми вищої школи. Наголошено на тому, що у системі освіти США спостерігаються тенденції до подальшої модернізації та демократизації вищої аграрної освіти.

Біографія автора

О.С. Сиротін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Посилання

Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 279-р від 6 квітня 2011 р. / Режим доступу до док. : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D1%80.

Левочко М.І. Теоретичні засади вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку /М.І. Левочко // Вища освіта України – Додаток 3 (№2) – 2006 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» – С. 227.

Lloyd. J. Phipps, Edward W. Osborne. Hand book on agricultural education in public schools. – The interstate printers & publishers, Inc., Danville, Illinois, 1988. – 593 p.

Вощевська О. В. Аспекти підготовки фахівців-аграрників у системі вищої освіти США / О. В. Вощевська // Нові технології навчання. – 2006. – Вип. 44. – С. 69 – 71.

Бондаренко В.Ф. Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (ІІ половина ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Рівне, 2009. - С. 11-14.

Transforming Agricultural Education for a Changing World. − 2009 report from the U.S. National Academy of Sciences http://www.nap.edu/catalog.php?record_id.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-10