ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • О.С. Сиротін Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0160-3802

Ключові слова:

професійно-термінологічна компетентність, майбутні фахівці, агробіологічна спеціальність, англомовна термінологія

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти роботи з формування професійно-термінологічної компетентності студентів  агробіологічних спеціальностей під час вивчення іноземної мови. Розглянуто принципи відбору професійно орієнтованих текстів з агробіологічної  тематики. Описуються методи та прийоми вивчення термінологічної лексики, розглядаються способи семантизації термінів і складні випадки їх передачі  українською мовою.

Біографія автора

О.С. Сиротін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу 

Посилання

Власюк І. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх економістів / І. Власюк // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково – методичний журнал. – Львів, 2012. – № 1. – C. 50–58.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. Страсбург. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с.

Кочерган М. Вступ до мовознавства. – К.: видавничий центр “Академія”, 2004. – 122 с.

Кусько К. Лінгвістика тексту за фахом // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. Колективна монографія. – Львів: “Світ”, 1996. – С.13-14.

Лучкіна Л. Формування фахового словника в майбутніх учителів технічних спеціальностей /Л.Лучкіна // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. / Серія: «Педагогіка». – Т., 2002. – №3. – С.104-105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-10