ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ФРАНЦІЇ

Автор(и)

  • Т.Д. Іщенко Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine
  • Н.А. Рудницька Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

аграрна освіта, інноваційні процеси, професійна підготовка, компетентності, професіоналізація, альтернативне (дуальне) навчання

Анотація

У статті досліджено інноваційний характер агроінженерної освіти Франції, розглянуті деякі інноваційні процеси в системі аграрної освіти України з урахуванням французького досвіду підготовки майбутніх фахівців, охарактеризований міждисциплінарний підхід в освітньому змісті та процесі практичної підготовки.

 

Біографії авторів

Т.Д. Іщенко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

професор кафедри методики навчання

 

Н.А. Рудницька, Національний університет біоресурсів та природокористування України

викладач кафедри іноземної філології і перекладу

Посилання

Матеріали засідання сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.agroosvita.com/node/7748.

Міжнародний форум у Давосі: Четверта індустріальна революція [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://diplomatic-mission.eu/ua/novyny-svitu/item/278-international-forum-in-davos-the-fourth-industrial-revolutio

Ніколаєнко С. М. У світі йде битва за таланти / Станіслав Миколайович Ніколаєнко. // Голос України. – 2016 – №242. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/281283.

Рудницька Н.А. Iнноваційні методики в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю Франції // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Інститут іннова-ційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – № 83. част. 2. – С.157-161.

Рудницька Н.А. Освітні стандарти інженерів аграрного профілю. Досвід професійної підготовки інженерів Франції // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти,‒Том 1, № 2 (2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/85311.

Світові інновації [Електронний ресурс] // The Economist. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovations.com.ua/ua/articles/13478/temp.

Métral J.-F. Qu’est-ce qu’un ingénieur? Ce que nous apprend la validation des acquis de l’expérience. // Recherches & éducations – Dijon: Agrosup Dijon, 2014, – № 10. – С. 61-76.

Tuning Educational Structures in Europe, TUNING [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.unideusto.org/tuningeu/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-09