Еколого-економічна оцінка ефективності землекористування оборони в контексті екологічної безпеки

Автор(и)

  • Антон Миколайович Третяк Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1154-4797
  • Наталія Антонівна Третяк Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7602-8606
  • Юлія Вікторівна Лобунько Подільський державний аграрно-технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1695-9315
  • Микола Антонович Третяк Чернівецьке відділення Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Міністерства юстиції України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9347-4859
  • Андрій Юрійович Мельничук Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9580-1369

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.226617

Ключові слова:

ефективність землекористування, землі оборони, екологічна стабільність, антропогенне навантаження, земельні відносини

Анотація

Автори дослідження поклали за мету статті презентацію результатів методичного підходу еколого-економічної оцінки ефективності землекористування в контексті екологічної безпеки життєдіяльності населення в межах територій, де розмішені об’єкти оборони (на прикладі землекористування в межах території Деснянської об’єднаної територіальної громади). У результаті дослідження авторами представлено методичний підхід еколого-економічної оцінки ефективності землекористування в умовах розвитку земельних відносин, а також у контексті екологічної безпеки життєдіяльності населення територій, де розмішені об’єкти оборони. Відповідно до запропонованого методичного підходу констатовано вплив об’єктів оборони та ризики стосовно екологічної нестабільності землекористування й антропогенного навантаження територій, а, відповідно, і загрози екологічній безпеці життєдіяльності населення. Обґрунтована авторами еколого-економічна оцінка ефективності землекористування оборони дає змогу провести відповідні заходи для екологічної безпеки щодо суспільного добробуту.
Наукова новизна роботи полягає у подальшому застосуванні теоретичних, методичних та практичних положень, які визначають еколого-економічні й інституційні засади формування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки, зокрема в умовах розвитку земельних відносин. Оскільки це одне з перших досліджень, яке присвячене еколого-економічній оцінці ефективності землекористування в контексті екологічної безпеки життєдіяльності населення в межах територій, де розміщені об’єкти оборони.
Автори вважають, що значущість задекларованого дослідження полягає в тому, що забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення територій, де розміщені об’єкти оборони, через попередження небезпечних ситуацій залишається основним способом розв’язання екологічних, економічних, а також соціальних проблем.

Біографії авторів

Антон Миколайович Третяк, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН

Наталія Антонівна Третяк, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

кандидат економічних наук

Юлія Вікторівна Лобунько, Подільський державний аграрно-технічний університет

кандидат економічних наук

Микола Антонович Третяк, Чернівецьке відділення Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Міністерства юстиції України

старший судовий експерт

Андрій Юрійович Мельничук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

Посилання

Budzak, O. (2013). Ekolohichna bezpeka vykorystannia zemel ta yii mistse v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Ecological safety of the use of earths and its role in the system of national safety]. Visnyk KhNAU, 6, 94–102 [In Ukrainian].

Obikhod, А. (2019). Ekolohichna bezpeka staloho rozvytku [Ecological Safety of Sustainable Development]. Kyiv: IEPSR National Academy of Sciences of Ukraine [In Ukrainian].

Kupinets, L. & Zhavnerchyk, O. (2016). Ekolohichna bezpeka ahrarnoho zemlekorystuvannia: teoriia i mekhanizmy zabezpechennia [Ecological Safety of Agricultural Land Use: Theory and Mechanisms of Provision]. Odessa: IPREED NASU [In Ukrainian].

Sakal, O. & Kovalenko, A. (2017). Ekolohichni obmezhennia i ratsionalni mozhlyvosti staloho rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy [Environmental Constraints and Rational Opportunities of the Sustainable Development of the Ukrainian Agricultural Sector]. Zbirnyk naukovykh prats «Ekonomichnyi visnyk universytetu» — Collection of Scientific Articles «University Economic Bulletinм», 35/1, 72–81 [In Ukrainian].

Stepanenko, A. (2018). Intehratsiia ekonomichnoi ta ekolohichnoi polityky v konteksti ekolohichnoi bezpeky [Integration of Economical and Ecological Policy in the Context of Environmental Safety]. Environmental Economics and Sustainable Development, 3–4, 49–55 [In Ukrainian].

Dudych, H. & Dudych, L. (2018). Assessment of the Ecological Sustainability of Agricultural Land Use in the Territorial Structure of Region. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development, 18, 4, 87–92 [In English].

Тretіak, A., Tretіak, R., & Shkvir, M. (2001). Metodychni rekomendatsii otsinky ekolohichnoi stabilnosti ahrolandshaftiv ta silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Methodical recommendations for assessing the ecological stability of agricultural landscapes and agricultural land use]. Kiev [In Ukrainian].

Тretіak, A., Tretіak, N. & Kirova, M. (2018). Metodychni rekomendatsii otsinky ekolohichnoi nebezpeky miskoho zemlekorystuvannia dlia zhyttiediialnosti naselennia [Methodical recommendations for assessing the ecological danger of urban land use for the livelihood of the population], Kiev [In Ukrainian].

Dobriak, D., Shkuratov, O., Yevsiukov, T. & Skliar Yu. (2018). Naukovi osnovy ekoloho-ekonomichnoho vyvchennia zemelnykh resursiv [Scientific Basis of Ecological and Economic Study of Land Resources]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature using, 3, 106–112 [In Ukrainian].

Furdychko, O., Hulinchuk R. & Samoilova I. (2019). Ecological and Economic Assessment of the Potential of Agricultural Land. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development,19, 1, 199–205 [In English].

Tkach, A., Stepanov, A. & Ylyukhyna, R. (1992). Metodyka opredelenyya ékoloho-ékonomycheskoy éffektyvnosty sel’skokhozyaystvennoho proyzvodstva [Method of determination of ecological and economic efficiency of agricultural production], VNYÉSKH, Moscow, Russia [In Russian].

World Bank. (1997). Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development. Washington, DC: World Bank [In English].

USAID. (2012). United States Agency for International Development Project (USAID). Management evaluation module. Kyiv, Ukraine [In Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine (2011). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approving the Methodology of normative monetary valuation of nonagricultural land (except for settlements)», Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-%D0%BF#Text [In Ukrainian].

State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (2020). Handbook of indicators of normative monetary valuation of agricultural lands in Ukraine, Retrieved from: https://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykh-uhid-v-ukrainistanom-na-01-01-2019/ [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА