Шляхи залучення інвестицій у території та об’єкти природно-заповідного фонду України

Автор(и)

  • Роман Григорович Махінько ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.228360

Ключові слова:

інвестиції, суб’єкти інвестування, інституційне забезпечення процесу інвестування, нормативні акти, інвестиційна привабливість, об’єкти природно-заповідного фонду України, сучасні умови

Анотація

У статті, на основі проведеного аналізу наукової літератури та діючої нормативно-правової бази, розкрито основні шляхи та напрями залучення інвестицій у території та об’єкти природно-заповідного фонду України в умовах сьогодення, здійснено детальну характеристику основних суб’єктів інвестування в цій сфері. Єдиним прийнятним інструментом для здійснення інвестицій в об’єкти природно-заповідного фонду є механізми державно-приватного партнерства. Застосування інструментарію приватно-публічного партнерства та залучення бізнесу до сфери управління об’єктами природно-заповідного фонду здатне підвищити рівень інтеграції природо-ресурсних активів до господарського обігу завдяки побудові ланцюгів, схем, мереж виробництва доданої вартості на засадах як індивідуального, так, й особливо — корпоративного управління в межах бізнес-екосистеми територіального утворення, до якої ці ресурси та активи повинні бути залучені. Необхідно вказати, що на різних етапах реалізації євроінтегративного алгоритму розвит­ку публічно-приватного партнерства будуть превалювати різні інструменти цього механізму. Так, на першому, деконцентраційному етапі — бюджетної децентралізації, об’єднання громад та делегування повноважень в управління природними ресурсами, зокрема і об’єктами природо-заповідного фонду, об’єднаних територіальних громад від державних місцевим органам влади превалюватиме деконцентрація ресурсів. На другому етапі, деволюції із закінченням розмежування і делегування розширених повноважень територіям з одночасним запровадженням проєктного підходу до управління природними активами та початком створення територіальних корпорацій з управління об’єктами природно-заповідного фонду. На третьому, дівестиційному етапі, формування прибуткових територіальних корпоративних утворень кластерного типу, що діють у сфері використання природних активів, тобто окремих територіальних корпорацій сталого розвитку з диверсифікованою фінансово-інвестиційною складовою. Також у статті детально розкрито роль інституційного забезпечення процесу інвестування у вітчизняні об’єкти природно-заповідного фонду, та на цій основі визначено ключовий спектр існуючих тут проблемних питань.

Біографія автора

Роман Григорович Махінько, ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

аспірант

Посилання

Bezrodna, S. M. (2013). Investuvannia: kompendium [Investing: compendium]. Chernivtsi [in Ukrai­nian].

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 No 2456-XII (Redaktsiia stanom na 03.07.2020). [About nature reserve fund of Ukraine: Law of Ukraine from June 16 th , 1992]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws. [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 26.06.91 No 1268-XII. [About environmental protection: Law of Ukraine from June 26th, 1991]. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws. [in Ukrainian].

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 No 2404-VI (Redaktsiia stanom na 25.10.2020). [About public-private partnership: Law of Ukraine from from July 1st, 2010]. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo usunennia rehuliatornykh barieriv dlia rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta stymuliuvannia investytsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 24.11. 2015 roku No 817-VIII. [About Amendments to Certain Laws of Ukraine on Elimination of Regulatory Barriers to the Development of Public-Private Partnerships and Stimulation of Investments in Ukraine: Law of Ukraine from November 24 th , 2015]. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws [in Ukrainian].

Khvesyka, M.A. (Ed.). (2019). Publichno-pryvatni formy zabezpechennia staloho prostorovoho rozvytku Ukrainy: monohrafiia [Public-private forms of ensuring sustainable spatial development of Ukraine: monograph]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Khvesyka, M.A. (Ed.). (2020). Formuvannia prostorovoi systemy upravlinnia pryrodno-resursnymy aktyvamy [Formation of a spatial management system of natural resource assets]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: ofits. tekst [The Constitution of Ukraine: official.] Kyiv: KM. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА