Підвищення ефективності оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із водою

Автор(и)

  • В.М. Колмакова Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-2172-7351
  • О.І. Боцула Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0001-7047-0102

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261246

Ключові слова:

екосистемний підхід, екосистемні послуги, водні екосистеми, комплексна оцінка, територіальна громада

Анотація

У статті розроблено наукові пропозиції щодо комплексної оцінки екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, за двома ключовими напрямами: 1) до центральних органів виконавчої влади; 2) до органів місцевого самоврядування. Пропозиції до центральних органів влади включають загальні та спеціальні підходи. Розробка блоку загальних пропозицій спрямована на формування відповідного інституційного середовища, яке передбачає впровадження наукових підходів щодо комплексного оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із водою, в управлінську практику на всіх рівнях природогосподарювання. Спеціальні підходи передбачають пропозиції щодо розширення чинної Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом за рахунок включення до неї директив ЄС ((ELD, 2006/11/ЄС), (ELD, 96/61/ЄС), (ELD, 2004/35/EC)); ухвалення спеціального Закону України «Про оцінювання екосистемних активів території»; внесення змін до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропозиції до органів місцевого самоврядування передбачають два послідовні кроки: а) алгоритмізацію вартісного оцінювання екосистемних послуг, які продукуються активами, пов’язаними з водою, за допомогою застосування комбінаторики відповідних методів оцінювання; б) впровадження вартісного оцінювання внеску екосистемних активів, пов’язаних із водою, як окремої складової сукупного місцевого екосистемного активу певної територіальної громади за допомогою методу розрахунку чистої поточної вартості (net present value — NPV) базових екосистемних активів. Інтегральним результатом дослідження є Дорожня карта комплексного оцінювання екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, яка акцентує на точках гальмування, розкриває й деталізує ключові орієнтири інституційного забезпечення оцінювання екосистемних активів на державному та місцевому (територіальної громади) рівнях. Подальші дослідження мають перспективи в таких напрямах: формування комплексного стратегічного екосистемного підходу до запровадження оцінювання екосистемних активів на державному та місцевому рівнях; розвиток та запровадження ефективних методичних підходів до оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із водою, для формування інвестиційної привабливості території за рахунок підвищення ефективності використання місцевих водних ресурсів як екосистемних активів сталого просторового розвитку.

Біографії авторів

В.М. Колмакова, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

О.І. Боцула, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат економічних наук

Посилання

IPBES: Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2019). IPBES secretariat, Bonn, Germany. URL: https://pfbc-cbfp.org/news-partner/Assessment-Report.html [in English].

Drebot, O.I. (Ed.), Furdychko, O.I., Palapa, N.V., Nagornyuk, O.M., Kichigina, O.O., Tsibro, Yu.A., Babikova, K.O., Gonchar, S.M., Ustimenko, O.V., Shevchenko, T.L., Karpuk, L.M., Sobchik, V.T. & Tkach, I.Y. (2021). Yevropeiskyi dosvid zbalansovanoho rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad [European experience of balanced development of united territorial communities]. IAP NAAN. K.: DIA [in Ukrainian].

System of Environmental-Economic Accounting 2012 — Experimental Ecosystem Accounting. (2014). United Nations, New York. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6925551/KS-05-14-103-EN-N.pdf [in English].

Ilina, M.V., Kolmakova, V.N., Veklych O.O. (2021). Otsiniuvannia ekosystemnykh aktyviv terytorialnykh hromad: monohrafiia [Estimation of ecosystem assets of territorial communities: monograph]. Kyiv: PI IEESD NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Veklych, O.O., Kolmakova, V.N., Patoka, I.V. (2022). Kompleks normatyvno-zakonodavchykh propozytsii shchodo vprovadzhennia ekosystemnoho pidkhodu v upravlinsku praktyku [A set of regulatory proposals for the implementation of the ecosystem approach in management practice]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the state, 5, 56–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.56. [in Ukrainian].

Economic Commission for Europe, Recommendations on Payments for Ecosystem Services in Integrated Water Resources Management. (2007). United Nations Publications, New York and Geneva [in English].

Wang, J., Soulard, F., Henry, M., Grenier, M. end ath. (2019). Discussion paper 1.2: Treatment of ecosystems assets in urban areas. Paper submitted to the SEEA EEA Technical Committee as input to the revision of the technical recommendations in support of the System on Environmental-Economic Accounting. Version of 30 April 2019. United Nations Statistics Division [in English].

Global Environment Facility. Economic Valuation of «wet» ecosystems. (2019). URL: https://iwlearn.net/valuation/overview [in English].

System of Environmental-Economic Accounting — Ecosystem Accounting. Final Draft. (2021). URL: BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf [in English].

Kolmakova, V.N. (2021). Otsiniuvannia vodnykh ekosystemnykh aktyviv terytorialnykh hromad u konteksti staloho rozvytku [Assessment of aquatic ecosystem assets of territorial communities in the context of sustainable development]. Stalyy rozvytok — XXI stolittya. Dyskusii 2021 — Sustainable development — 21st century. Discussions 2021. National University of «Kyiv-Mohyla Academy». Kyiv [in Ukrainian].

Pro stratehichnu ekolohichnu otsinku: Zakon Ukrainy vid 01.01.2020 r. № 2354-VIII [On strategic environmental assessment: Law of Ukraine from January 1, 2020. No. 2354-VIII]. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 16, art. 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text [in Ukrainian].

GEF Guidance Documents to Economic Valuation of Ecosystem Services in IW Projects. (2019). URL: https://iwlearn.net/resolveuid/0ffc8834-af39-488a-852a-4348fee97b85 [in Englis

Veklych, O.O., Kolmakova, V.N., Patoka, I.V. (2021). Otsiniuvannia ekosystemnoho aktyvu silskoi terytorialnoi hromady: pershyi dosvid v Ukraini [Assessment of the ecosystem asset of a rural territorial community: the first experience in Ukraine]. Modern aspects of the development of international economic relations and the world economy: materials of the reports of the International Scientific and Practical Conference ′ 21: materialy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Uzhhorod, 12–13 lystopada 2021 r.) — Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 103–106). Uzhhorod: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Статті