Наукові основи природно-сільськогосподарського районування території України в сучасних умовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2023.282745

Ключові слова:

забруднення, токсичні речовини, вірусні інфекції, ґрунтовий покрив

Анотація

У статті висвітлено теоретико-методологічні підходи щодо природно-сільськогосподарського районування території України в сучасних умовах для забезпечення екологічно збалансованого, економічно ефективного й соціально орієнтованого використання сільськогосподарських земель. Вони обумовлені масштабними викликами: глобальним потеплінням, яке потребує зміни й уточнення зональних меж на державному рівні (природно-сільськогосподарські зони, провінції і округи); агресивною російсько-українською війною, що спричиняє низку механічних, фізичних і хімічних негативних впливів на ґрунтовий покрив. Зокрема, де відбувалися і відбуваються бойові дії (Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області); вірусне забруднення сільськогосподарських рослин і ґрунтів у результаті порушення сівозмін як важливого фітосанітарного засобу захисту рослин і ґрунту від вірусних інфекцій. Як стверджують вірусологи, техногенне навантаження на природне середовище вже сьогодні й у найближчому майбутньому буде швидше зростати, ніж зменшуватися, а в агроценози будуть приходити все нові й нові, в тому числі й генетично модифіковані, культурні рослини. Проблеми екологічного балансу в агроценозі будуть набувати все більшого значення, і питання розповсюдження фітовірусних інфекцій та їх шкодочинності в майбутньому може розглядатися як одне з найгостріших. Вказані виклики обумовлюють необхідність вносити суттєві зміни, особливо в межі, природно-сільськогосподарського районування території держави, а також і відповідні таксономічні одиниці (природно-сільськогосподарський район — як ареал території, в межах якого спостерігається вирівняна залежність рослинництва, головним чином землеробства, від кліматичних умов і ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь, зокрема орних земель. Мікрорайонні відмінності цих факторів мають бути істотними). Ці зміни слід вносити на основі суцільного великомасштабного ґрунтового обстеження.

Біографії авторів

О.І. Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Д.С. Добряк, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН

П.П. Мельник, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Bulyhin, S.Yu. (2005). Formuvannia ekolohichno stalykh ahrolandshaftiv [Formation of ecologically sustainable agricultural landscapes]. K.: Urozhai [in Ukrainian].

Dobriak, D.S., Kanash, O.P., Babmindra, D.I., Rozumnyi, I.A. (2009). Klasyfikatsiia silskohospodarskykh zemel yak naukova peredumova yikh ekolohobezpechnoho vykorystannia. 2-he vyd., dopov. [Classification of agricultural lands as a scientific prerequisite for their ecologically safe use. 2nd ed., supplement]. K.: Urozhai [in Ukrainian].

Dobriak, D.S., Drebot, O.I., Melnyk, P.P. (2019). Naukovi osnovy vyznachennia zon vyroshchuvannia osnovnykh silskohospodarskykh kultur Ukrainy [Scientific basis for determining the zones of cultivation of the main agricultural crops of Ukraine]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced natue using, 3, 15–27 [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P., Sheliah-Sosonko, Yu.R. (2003). Heobotanichne raionuvannia Ukrainy ta sumizhnykh terytorii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal — Ukrainian botanical journal, 60 (1), 6–17 [in Ukrainian].

Yehorova, T.M., Konishchuk, V.V. (2014). Aktualni pytannia ahroekolohichnoho raionuvannia Ukrainy [Actual issues of agro-ecological zoning of Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of the Dnipropetrovsk State Agrarian University, 1, 156–161 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia pryrodno-silskohospodarskoho, ekoloho-ekonomichnoho, protyeroziinoho ta inshykh vydiv raionuvannia zemel: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.05.2004 r. № 681 [On the approval of the Procedure for implementing natural-agricultural, ecological-economic, anti-erosion and other types of land zoning: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 05/26/2004 No. 681]. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2004-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (Ed.), Konishchuk, V.V. Yehorova, T.M., Melnyk, N.B. (2014). Ahroekolohichne roztashuvannia (metodychni rekomendatsii) [Agroecological location (methodical recommendations)]. K.: DIA [in Ukrainian].

Novakovska, I.O. (2018). Ekonomika zemlekorystuvannia: navch. posib. [Economics of land use: educational guide]. K.: Ahrar. nauka [in Ukrainian].

Polishchuka, V.P. (Ed.), Budzanivska, I.H., Ryzhuk, S.M., Patyka, V.P., Boiko, A.L. (2001). Monitorynh virusnykh infektsii roslyn v biotsenozakh Ukrainy [Monitoring of plant viral infections in biocenoses of Ukraine]. Kyiv: “Fitosotsiotsentr” [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2014). Ekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Ecological foundations of the balanced development of the agricultural sector in the context of the European integration of Ukraine]. K.: DIA [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Номер

Розділ

Статті