Європейська концепція еколого-збалансованого природокористування в ринковій економіці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2023.287816

Ключові слова:

парниковий ефект, викиди метану, прісні води, природоохоронна діяльність, захоронення відходів, заповідні ліси, рециклінг, компенсаторні внески

Анотація

Основоположним завданням статті є встановлення причинно-наслідкових зв’язків між факторами забруднення навколишнього природного середовища й мотиваційними механізмами екологізації економіки згідно з концепцією сталого розвитку. Визначено, що специфікою функціонування сількогосподарських виробництв є їх тісний зв’язок з довкіллям та його значне забруднення парниковими газами та іншими шкідливими речовинами. Доведено, що темпи глобального потепління можна знизити наполовину за умови зменшення виробництва продукції тваринного та рослинного походження, а також збільшення масштабів використання відновлювальних джерел енергії у виробничій сфері. Встановлено, що в процесах трансформації економіки значну увагу необхідно приділяти потребам зниження енергомісткості, матеріаломісткості, екологізації технологічних процесів і підвищення якості продукції. У реалізації економічної політики пріоритетним завданням має стати використання екологічних механізмів її регулювання, а виробництва повинні турбуватись не тільки про задоволення потреб споживачів продукції, а й про зменшення негативного впливу на екосистеми. Проаналізовано динаміку загальних викидів в атмосферу домогосподарствами низки європейських країн та вказано основні причини таких змін. Здійснено системний аналіз показників, які характеризують обсяги забору прісних поверхневих і підземних вод на душу населення та визначено глибину водної кризи в країнах ЄС. Проведено аналіз рівня захоронення відходів і рекомендовано найефективніші технології поводження з ними, а також досліджено динаміку зміни площ заповідних лісів у Європі із встановлення порід дерев, які найкраще очищують повітря. Досліджено розмір компенсаторних внесків країн у рамках глобальних кліматичних зобов’язань і показники загальних трансфертів з охорони навколишнього середовища за природоохоронною діяльністю. Використаний комплексний підхід, який визначає реальний вплив різних видів господарської діяльності європейських країн на стан навколишнього природного середовища. Рекомендовано вивчати і впроваджувати в Україні досвід європейських країн ринкової економіки щодо концептуальних принципів збалансованого природокористування.

Біографія автора

В.М Поліщук, КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Melnyk, L.H. (2002). Ekolohichna ekonomika: pidruchnyk [Ecological Economics: textbook]. Sumy: VTD “Universytetska knyha” [іn Ukrainian].

Eurostat. Environmental tax revenues. (n.d.). URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_tax&lang=en [in English].

Eurostat. Environmental tax revenues. (n.d.). URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [in English].

Lester R., Brown. (2001). Eco-Economy: Building an Economy for the Earth. NY: W.W. Norton & Co, Earth Policy Institute [in English].

Slipchenko, V.O., Slipchenko, O.O. (2009). Suchasni metody vydalennia z vody orhanichnykh rechovyn ta rozrobka tekhnolohii doochyshchennia vodoprovidnoi vody do vymoh DerzhSanPiNu “Voda pytna” [Modern methods of removal of organic substances from water and development of the technology of water purification to the requirements of DSanPiN “Drinking water”]. Vodopostachannia ta vodovidvedennia — Water supply and drainage, 3, 31–37 [in Ukrainian].

Pro pytnu vodu ta pytne vodopostachannia: Zakon Ukrainy vid 12.01.2023 [On Drinking Water and Drinking Water Supply: The Law of Ukraine from January 12th, 2023]. (2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text [in Ukrainian].

Khvesik, M. (2008). Stratehichni imperatyvy ratsionalnoho pryrodokorystuvannia v konteksti sotsialnoekonomichnoho pidnesennia Ukrainy: monohrafiia [Strategic imperatives of rational nature management in the context of socio-economic uplift of Ukraine: monograph]. Donetsk: TOV “South-East Ltd” [in Ukrainian].

Policy Instruments for the Environment Database. (n.d.). URL: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/policy-instruments-for-environment-database/ [in English].

Taxing Energy Use. (n.d.). URL: http://www.compareyourcountry.org/taxing-energy?cr=oecd&lg=en [in English].

Solovii, I.P., & Melnykovych, M.P. (2010). Sotsio-ekoloho-ekonomichna zbalansovanist rozvytku: terytorialnyy ta sektoralnyy aspekty [Socio-ecological-economic balance of development: territorial and sectoral aspects]. Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny: zbirnyk naukovykh prats — Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: collection of scientific works, 8, 193–198 [in Ukrainian].

Hranovska, L.M. (2009). Ekoloho-zbalansovane pryrodokorystuvannia v umovakh polifunktsionalnosti terytorii [Ecologically-balanced nature management in the conditions of multifunctionality of territories]. Kherson: Vyd-Vo KhDU [in Ukrainian].

Moroz, O., & Kovalchuk, S. (2014). Teoriia yevropeiskoho ekoloho-ekonomichnoho rozvytku [Theory of European ecological and economic development]. Vinnytsia: PE “TD “Edelweis i K” [in Ukrainian].

Shershun, M.Kh., Mykytyn, T.M. (2017). Marketynh zbalansovanoho rozvytku yak instrument ratsionalnoho vykorystannia pryrodnykh resursiv Ukrainy. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 1, 10–13 [in Ukrainian].

Hryniv, L.S. (2010). Ekolohichna ekonomika [Ecological economy]. Lviv: “Mahnoliia 2006” [in Ukrainian].

Zghurovskyi, M.Z. (2006). Stalyi rozvytok u hlobalnomu i rehionalnomu vymirakh: Analiz za danymy 2005 r. [Sustainable development in the global and regional dimensions: Analysis according to 2005]. Kyiv: NTUU “KPI” [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2020). Holovna nevrehulovana v Ukrayini peredumova pohirshennia yakisnoho stanu pryrodnykh obiektiv [The main unregulated precondition in Ukraine is the deterioration of the quality of natural objects]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 4, 5–16 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-28

Номер

Розділ

Статті