Еколого-економічний механізм збалансованості розвитку національних природних парків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2023.289317

Ключові слова:

природно-заповідний фонд, екологічний моніторинг, екологічна політика, фінансове забезпечення

Анотація

Розглянуто еколого-економічні механізми розвитку та управління національних природних парків. Визначена роль еколого-економічного механізму в системі управління та система двох блоків показників оцінки дієвості еколого-економічного механізму: економічний блок — рівень залучення природних парків у господарсько-економічну діяльність, а екологічний блок характеризується рівнем її екологічної стійкості. Враховуючи екологічну й соціально-економічну небезпеку для нашої держави, у зв’язку з військовими діями на теринах України, постало нагальне питання напрацювання нових і удосконалення вже наявних механізмів та інструментів здійснення екологічного моніторингу в національних природних парках. Обґрунтовано напрями удосконалення еколого-економічного механізму розвитку й управління національними природними парками. Показані передумови формування законодавчої бази у сфері екологічної політики та фінансових механізмів у розвитку національних природних парків. Обґрунтовано напрями вдосконалення фінансової складової економічного механізму розвитку національних природних парків.

Біографії авторів

О.І. Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

І.П. Купріянчик, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Analiz ploshch pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy v rozrizi administratyvno-terytorialnykh odynyts za 2020 rik. Informatsiino-analitychni materialy [Analysis of the area of the nature reserve fund of Ukraine by administrative-territorial units for 2020. Informational and analytical materials]. (2020). URL: https://wownature.in.ua/wp-content/uploads/2021/05/Dovidka-PZF-2020-V3.0-.pdf [in Ukrainian].

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainyvid 28.02.2019 r., № 2697-VIII [On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period until 2030: Law of Ukraine dated February 28, 2019, no. 2697-VIII]. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 [in Ukrainian].

Pro Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainyvid 05.03.1998 r. № 188/98 [On the Basic Directions of State Policy of Ukraine in the Field of Environmental Protection, Natural Resource Use, and Environmental Safety: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated March 5, 1998, no. 188/98]. (1998). Holos Ukrayiny, 64 [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r., № 1264–XII [On Environmental Protection: Law of Ukraine dated June 25, 1991, no. 1264–XII]. (1991). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 [in Ukrainian].

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 r. r., № 2456-ХІІ [On the Nature Reserve Fund of Ukraine: Law of Ukraine dated June 16, 1992, No. 2456-ХІІ]. (1992). URL: http://zakon3.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Pro ekolohichnu merezhu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 r., № 1864-ІV [On the Ecological Network of Ukraine: Law of Ukraine dated June 24, 2004, No. 1864-ІV]. (2004). URL: http://zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.10.2001 r., № 2768-III [Land Code of Ukraine: Law of Ukraine dated October 25, 2001, No. 2768-III]. (2001). URL: http://zakon3.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Lisovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 sichnya 1994 r., № 3852-XII [Forest Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 21, 1994, No. 3852-XII]. (1992). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 [in Ukrainian].

Vodnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06 chervnya 1995 r., № 213/95 [Water Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 213/95 dated June 6, 1995, no. 213/95]. (1995). URL: http://zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do pereliku platnykh posluh, yaki mozhut nadavatysia biudzhetnymy ustanovamy pryrodno-zapovidnoho fondu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.06.2003 r., № 827 [On Amending the List of Paid Services That Can Be Provided by Budgetary Institutions of the Nature Reserve Fund: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 2, 2003, No. 827]. (2003). URL: http://zakon5.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia pereliku platnykh posluh, yaki mozhut nadavatysia biudzhetnymy ustanovamy pryrodno-zapovidnoho fondu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2000 r., № 1913 [On Approving the List of Paid Services That Can Be Provided by Budgetary Institutions of the Nature Reserve Fund: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 28, 2000, No. 1913]. (2000). URL: http://zakon5.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2001 r., № 2542-III [Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine from June 21, 2001, No. 2542-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 37–38, аrt. 189 [in Ukrainian].

Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23.03.2012 r., № 25. Redaktsiya vid 02.12.2012. [On State Forecasting and Development of Programs of Economic and Social Development of Ukraine: Law of Ukraine No. 25 dated March 23, 2012. Amendment as of December 2, 2012]. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid Ukrainy pro harmonizatsiiu zhyttiediialnosti suspilstva u navkolyshnomu pryrodnomu seredovyshchi: Spetsialne vydannia do 5-yi Vseievropeiskoi konferentsii ministriv navkolyshnoho seredovyshcha “Dovkillia dlia Yevropy” [National Report of Ukraine on the Harmonization of Society’s Life in the Natural Environment: Special edition to the 5th All-European Conference of Ministers of Environment "Environment for Europe"]. (2003). Kyiv. URL http://old.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/Spec_dop_stan_ NPS/14_ukrainian.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-28

Номер

Розділ

Статті