Особливості землекористування та туристично-рекреаційної діяльності на території національних природних парків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2023.289320

Ключові слова:

природоохоронні території, довкілля, функціональне зонування, екологічний туризм

Анотація

У статті досліджуються питання щодо особливостей функціонування землекористування та ведення туристично-рекреаційної діяльності на території національних природних парків. Визначено сутність поняття “природоохоронні території” та проведено аналіз тенденції розвитку природоохоронних територій. Обґрунтовані основної функції, які полягають у захисті довкілля та сприяють комплексному розвитку територій. Визначено, що ядро природоохоронних територій складають території та об’єкти природно-заповідного фонду, які включають на території України 11 категорій. Оцінку формування та функціонування природоохоронних територій проведено на прикладі Одеської області, а дослідження особливостей землекористування та туристично-рекреаційної діяльності — на прикладі локальної території Нижньодністровського національного парку, що зумовлено видовим різноманіттям птахів, Дністровська дельта займає одне із перших місць у числі найцінніших природних територій в Європі. Проведено оцінку функціонального зонування території НПП та виділені зони: заповідна — 44,07 %; регульованої рекреації — 35,62 %; стаціонарної рекреації — 0,05 %; господарська — 20,26 % загальної території парку. Обґрунтовані особливості землекористування та ведення туристично-рекреаційної та господарської діяльності в межах кожної із функціональних зон.

Біографії авторів

Т.Є. Калина, Одеська державна академія будівництва та архітектури

доктор економічних наук, професор

Т.Ю. Арзуманян, Одеська державна академія будівництва та архітектури

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Kalyna, T.Ye., Stupen, N.M., Konstantinova, O.V., Arzumanian, T.Yu., Shushulkov, S.D. (2020). Osoblyvosti vykorystannia zemelno-resursnoho potentsialu pryrodookhoronnykh terytorii v konteksti paradyhmy staloho rozvytku: monohrafiia [Peculiarities of using the land resource potential of nature conservation areas in the context of the paradigm of sustainable development: monograph]. Odesa: ODABA [in Ukrainian]

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u 2021 rotsi [National report on the state of the natural environment in 2021. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine]. (2022). Kyiv: The Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine [in Ukrainian].

Pryrodookhoronni terytorii [Nature protection areas]. WWF, World Wide Fund for Nature. URL: https://wwf.panda.org/uk/our_work/forests/virgin_forests/pas/ [in Ukrainian].

Tretiak, A.M., Bondar, O.I., Yurchenko, A.D. et al. (2012). Proekt orhanizatsii terytorii Nyzhnodnistrovskoho natsionalnoho pryrodnoho parku, okhorony, vidtvorennia ta rekreatsiinoho vykorystannia yoho pryrodnykh kompleksiv i obiektiv [Project for the organization of the territory of the Nizhny Dniester National Nature Park, protection, reproduction and recreational use of its natural complexes and objects], vol. 1. Kyiv: DEAPOU [in Ukrainian].

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy № 2456-XII vid 16.06.1992 r. [On the Nature Reserve Fund of Ukraine: Law of Ukraine No. 2456-XII dated 16.06.1992]. (1992). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ [in Ukrainian].

Pro stvorennia Nyzhnodnistrovskoho natsionalnoho pryrodnoho parku: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 1033/2008 vid 13.11.2008 r. [On the creation of the Nizhny Dniester National Nature Park: Decree of the President of Ukraine No. 1033/2008 dated November 13, 2008]. (2008). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1033/2008/ [in Ukrainian].

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Odeskii oblasti u 2021 rotsi [Regional report on the state of the natural environment in the Odesa region in 2021]. (2022). Odesa: Department of Ecology and Natural Resources [in Ukrainian].

Sai, V., Khaver, Yu. (2013). Osoblyvosti funktsionalnoho zonuvannia zemel pryrodno-zapovidnykh terytorii [Peculiarities of functional zoning of lands of nature-reserved territories]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva — Modern achievements of geodetic science and production, 1 (25), 145–149 [in Ukrainian].

Tretiak, V.M., Kapinos, N.O. (2022). Poniattia ta sutnist pryrodookhoronnoho zemlekorystuvannia v systemi suspilnykh vidnosyn [The concept and essence of nature conservation land use in the system of social relations]. Ekonomika i derzhava — Economy and the state, 5, 28–36 [in Ukrainian].

Tretiak, V.M., Liashynskyi, V.B. (2019). Poniattia ta sutnist netradytsiinoho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia ta yoho ekolohizatsii i kapitalizatsii [The concept and essence of non-traditional agricultural land use and its environmentalization and capitalization]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel — Land management, cadastre and land monitoring, 2, 78–85 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-28

Номер

Розділ

Статті