Editorial Team

Editor in Chief

Vitaly Starostenko, Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Deputy Editor in Chief

Yakov Khazan, Frankfurt-on-Main, Germany

Volodymyr Kobolev, Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Dmytro Lysynchuk, Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Editorial Board

Janik Tomasz, The Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, IGF PAN), Poland

Kobolev Volodymyr, Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Kovacikova Svetlana, Institute of Geophysics, Czech Academy of Sciences, Czechia

Kuz'menko Eduard, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Legostaeva Olga, Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Lysynchuk Dmytro, Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukrain

Maksymchuk Valentyn, Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

Petrovsky Oleksandr, Scientific and technical company "DEPROIL LTD", Ivano-Frankivsk, Ukraine

Shekhunova Stella, Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Sosson Marc, French National Centre for Scientific Research Géoazur, Paris, France, France

Stovba Sergiy, LLC "SPK-GEO", Kyiv, Ukraine

Stephenson Randell, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom

Tolkunov Anatoliy, State Geophysical Enterprise "Ukrgeofizika", Kyiv, Ukraine

Tyapkin Yuriy, Yug-Naftogazgeologiya Ltd, Kyiv, Ukraine

Vyzhva Sergiy, Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine