МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЦЬКИХ МОТИВАЦІЙ ТА ПЕРЕВАГ ПРИ ВИБОРІ КАШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

Автор(и)

  • М. Р. Мардар Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Україна
  • Ю. П. Байбак Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Україна
  • О. М. Голодонюк Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.56/2014.36125

Ключові слова:

каші швидкого приготування, маркетингове дослідження, анкетування, споживачі

Анотація

Стаття присвячена маркетинговим дослідженням споживацьких мотивацій та переваг при виборі каш швидкого приготування .
При розробці нового продукту та для подальшого його виведення на ринок необхідне чітке уявлення , який сегмент споживачів має потребу в цьому продукті . У статті наведено маркетингове дослідження , метою якого було визначити споживчі переваги та фактори , що впливають на вибір каш швидкого приготування споживачами , а також виявити , яким чином соціально - демографічні характеристики впливають на купівельну поведінку . Вивчення попиту потенційних споживачів на каші швидкого приготування та аналіз ставлення респондентів до розробки нових продуктів підвищеної харчової цінності здійснювали шляхом анкетування . Виконано 100% візуальний контроль анкет , перевірку даних щодо правильності
заповнення . Отримана інформація розглядалась як у генеральній вибірці , так і в розподілах за віком , сімейним станом , освітою , за регулярністю споживання каш швидкого приготування . Розроблена анкета для опитування потенційних споживачів складалась із декількох блоків питань . У першому визначались споживчі уподобання респондентів при виборі каш швидкого приготування . У другому блоці визначали умови і частоту купівлі каш , зацікавленість у нових продуктах швидкого приготування . Третій блок питань містив особисті відомості про респондентів . На основі отриманих результатів було сегментовано споживачів за рівнем доходу та виявлено пріоритетні напрямки створення нових каш швидкого приготування підвищеної харчової цінності відповідно до вимог різних соціальних груп

Біографії авторів

М. Р. Мардар, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

д - р техн .  наук ,  доцент

Ю. П. Байбак, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

аспірант

О. М. Голодонюк, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

асистент

Посилання

Суп да каша – пища наша //Food ua – 2009. - № 7. – С . 32-33.

« Одноразовая » еда – жертва модных веяний // Food ua – 2011- № 3. – С . 46-48.

Суббота В . І . Дослідження споживачів ринку чаю в Україні та їх класифікація / Суббота В . І . // Економічний вісник Донбасу . – 2007.– № 2. – С .70-75.

Липчук В . В ., Погребняк Л . В . Маркетингові дослідження . - Львів : « Магнолія 2006», 2012.-352 с

Опубліковано

2015-01-14

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість