Рівень фізичної підготовленості майбутніх фахівців служби цивільного захисту до виконання завдань за призначенням

Автор(и)

Анотація

Анотація. Розглянуто питання щодо можливості використання деяких шляхів визначення рівня фізичної підготовленості до виконання завдань за призначенням здобувачів вищої освіти, майбутніх фахівців служби цивільного захисту України. Отримані результати дослідження дають можливість оптимізувати та узагальнити процес фізичної підготовки здобувачів вищої освіти на початковому етапі їх навчання, а також рекомендувати певний перелік вправ спрямованих на розвиток фізичних якостей та підвищення рівня фізичної підготовленості на майбутніх курсах навчання.

Ключові слова: здобувачі вищої освіти, фізична підготовка, фізичне виховання, фахівці служби цивільного захисту.

Список використаної літератури

Болненкова О. М. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів як умова створення науково обґрунтованої системи їх оцінювання на заняттях з фізичної культури. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2010. № 4. С. 44–47.

Бондаренко И. Г. Определение уровня физической подготовленности студентов: двигательные тесты и методики  индексов. Физическое воспитание студентов. Харьков: ХООНОК-ХГАДИ. 2011. № 2. С. 10–14.

Воронов В. М. Шляхи удосконалення фізичної підготовленості студентів на початковому етапі навчання у вищому навчальному закладі. Слобожанський науково-спортивний вісник. Науково-теоретичний журнал. Харків: ХДАФК, 2012. № 3. С 21–24.

Єфремова А. Я. Визначення рівня фізичної підготовленості майбутніх фахівців-електриків залізничного транспорту. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2012. № 2. С. 15–18.

Коновалов В. В. Формування мотивації до навчання військово-прикладних вправ у курсантів нечисленних спеціальностей університету цивільного захисту МНС України. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХДАДМ, 2013. №3. С. 31–35.

Крибодуд Т. Є. Кулик Н. О., Шошура Н. Д. До вивчення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу денного відділення СумДПУ ім. А. С. Макаренка за результатами контрольних нормативів. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2010. № 4. С. 20–203.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту: президент України; Указ. Доктрина від 28.09.2004 №1148/2004. Київ 2004.16 с.

Осіпов А.В. Шляхи удосконалення психолого-педагогічних умов організації професійно-прикладного фізичного виховання учнів і студентів в системи неперервної освіти. Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. Харків: ОВС,  2006. №3(23). С. 9–12.

Остапенко Ю. О., Остапенко В. В. Аналіз фізичної підготовленості студентів першого курсу Української Академії Банківської справи за період 2003-2010 років навчання. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2011. № 2. С. 41–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Пономаренко, Р., Губа, А., & Дармофал, Е. (2022). Рівень фізичної підготовленості майбутніх фахівців служби цивільного захисту до виконання завдань за призначенням. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 66–72. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/281244

Номер

Розділ

Статті