Спортивно орієнтоване фізичне виховання при факультативній формі організації занять

Автор(и)

  • Володимир Темченко http://orcid.org/0000-0003-0171-4614
  • Геннадій Коник
  • Тетяна Усова
  • Анастасія Коленченко
  • Катерина Чупир

Анотація

Анотація. У статті представлено огляд сучасних підходів до організації вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти. Відзначається, що в сучасних умовах тенденції розвитку освіти передбачають переведення процесу навчання на новий технологічний рівень з активним використанням інформаційних технологій. Показано можливість залучення студентів до регулярних факультативних занять фізичною культурою та спортом завдяки спортивно орієнтованій формі фізичного виховання із використанням інформаційних технологій.

Ключові слова: здобувач вищої освіти, спортивно орієнтоване фізичне виховання, факультативні заняття, інформаційні технології.

Список використаної літератури

Єрмаков С. С., Кривенцова І. В. Перспективи розвитку навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць. Харків, 2015. Вип. 47. С. 117–124.

Круцевич Т., Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. №3. С. 109–114.

Кашуба В. А. Футорный С. М., Голованова Н. Л. К вопросу использования информационных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодёжи. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2011. № 4. С. 157–163.

Мельник М. Г., Пітін М. П. Проблеми розвитку студентського спорту України у ХХІ столітті. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2015. Вип. 129. Т.1. С. 169–172.

Приходько В., Чернігівська С. Про потребу визначення місця «Фізичного виховання» у реформі вітчизняної вищої школи в контексті компетентнісного підходу. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 1.   С. 215–220.

Ольховий О. М. Стан функціонування системи фізичного виховання закладів вищої освіти. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Київ,  2014. № 2. С. 79–83.

Ольховой О. М., Петренко Ю. М., Темченко В. А., Тимченко А. М. Модель спортивно-ориентированного физического воспитания студентов с применением информационных технологий. Фізичне виховання студентів. 2015. № 3. С. 29–37.

Темченко В. О. Спортивно-орієнтоване фізичне виховання у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій [автореферат]. Дніпропетровськ, 2015. 20 с.

Футорный С., Караватская М. Информационные технологии и Internеt-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Луцьк, 2013. № 9. С. 68–73.

 Futornyi S. Actual issues of improving the process of student`s physical education through the application of modern health-saving technologies. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки.  Луцьк, 2014. Вип. 14. С. 26–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Темченко, В., Коник, Г., Усова, Т., Коленченко, А., & Чупир, К. (2022). Спортивно орієнтоване фізичне виховання при факультативній формі організації занять. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 96–103. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/284863

Номер

Розділ

Статті