Ставлення школярів 11-12 років до занять фізичними вправами

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті показані результати анкетування школярів 5-х та 6-х класів щодо їх відношення до занять фізичними вправами. Встановлено, що найбільшою популярністю в учнів 11-12 років користуються як інноваційні види спорту аеробіка, вуличні види спорту, так і футбол, волейбол, баскетбол, тобто спортивні ігри. Основними мотивами до занять слугують обов’язковість (55%) та зміцнення здоров’я (30%).

Ключові слова: школярі, мотивація, інноваційні види спорту.

Список використаних джерел

Андрєєва О. В. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації. Теорія і методика фізичного виховання. 2006. № 2. С. 81–84.

Бермудес Д. Нормативно-правові основи впровадження варіативних модулів з фізичної культури. Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ» : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 квітня 2019 р., м. Луцьк). Луцьк : Волинський ІППО, 2019. С. 189–192.

Глоба Г. В. Інноваційна система фізичного виховання школярів з використанням аеробних технологій: автореф. дис. … канд. наук фіз. виховання та спорту: 24.00.02. Харків, 2007. 20 с.

Дейнеко А. Х. Підвищення мотивації до занять фізичною культурою учнів 5–6 класів. Слобожанський науковоспортивний вісник. 2014. №.4 (42). С. 26–30.

Єднак Г, Єднак В. Корфбол як засіб оздоровлення та підвищення інтересу учнів до уроків фізичної культури. Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ» : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 квітня 2019 р., м. Луцьк). Луцьк: Волинський ІППО, 2019. С. 157–159.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. I., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді: навч. посіб. К.: Олімп. л-ра; 2011. 224 с.

Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів автореф. дис. … док. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02. Київ, 2009. 42 с.

Шестерова Л. Є. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури в загальноосвітній школі. Теорія та методика фізичного виховання. Харків: Тов. «ОВС», 2003. № 2. С. 18–20

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Шестерова, Л., Дзюба, О., & Пятницька, Д. (2023). Ставлення школярів 11-12 років до занять фізичними вправами. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 19–23. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/297192

Номер

Розділ

Статті