Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 10-11 років, що займаються паркуром

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті представлені результати дослідження впливу занять паркуром на розвиток координаційних здібностей у хлопчиків 10-11  років.

Ключові слова: паркур, координаційні здібності, рівень розвитку, ефективність.

Список використаних джерел

Власюк О. О., Борисова Ю. Ю., Федоряка А. В. Особливості розвитку рухових якостей дітей молодшого шкільного віку у самостійних заняттях фізичними вправами. Спортивний вісник Придніпров’я. 2022. № 3. С. 30–39.

Воропай С., Нудьга М., Собко С., Собко Н. Вплив занять з елементами тхеквондо на розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку [Текст]. Спортивний вісник Придніпров'я. 2016. № 1. С. 164–169.

Гудим М. П., Гудим С. В., Рибалко П. Ф.  Розвиток координаційних здібностей в легкій атлетиці: Навчально-методичний посібник. Суми: СНАУ, 2020. 150 с.

Долбишева Н., Бузоверя А., Луценко І., Балджи І. Загальна фізична підготовленість черлідерів на етапі попередньої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров’я, 2022. № 2. С. 130–139

Кулембет О. М. Розвиток координаційних здібностей молоді: Монографія. К.: Освіта України, 2014. 420 с.

Теорія і методика фізичного виховання: підр. для студ. ВНЗ фіз. виховання та спорту: в 2 т. / [ред. Т.Ю. Круцевич]. К.: Олімпійська література, 2008. Т.1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. 423 с.

Лю Юн Цянь Экспериментальное обоснование методики развития координационных способностей юных боксеров 11-13 лет. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання i спорту. 2015. № 6. С. 14–22. URL: http://dx.doi. org/10.15561/18189172.2015.0603

Москаленко, Н. Інноваційні підходи до залучення школярів і студентів до рухової діяльності [Текст] / Н. Москаленко, Г. Торбанюк // Спортивний вісник Придніпров'я, 2019. № 2. С. 115–121.

Москаленко Н. В., Власюк О. О., Степанова І. В., Шиян О. В., Самошкіна А. В., Кожедуб Т. Г. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів: навч.посібник для студ. вищ. навч. Закладів: навч. посібник під. ред. Н. В. Москаленко. [2-е вид.]. Дніпропетровськ: Інновація, 2014. 332 с.

Остьянов В. М. Навчальна програма для дитячо-юнацьких шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ: Республіканський науково-методичний кабінет Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту, 2004.100с

Платонов В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов.: К.: Олімп. літ., 2017. 656 с.

Рибалко Л. М. Методика розвитку фізичних якостей в учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. № 2(340). С. 240–251

Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації: колективна монографія / за заг. ред. В. М. Костюкевича. Вінниця: ТОВ "Планер", 2018. 418 с.

Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навч. посібник. Харків: «ОВС», 2007. 406 с.

Федоряка А. В. Вплив занять фігурним катанням на розвиток координаційних здібностей у дівчат 11-12 років [Електронний ресурс]. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. 2022. Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv.

Червоношапка М. О., Чичкан О. А. Основи методики розвитку координаційних якостей у процесі самостійної роботи студентів: Методичні рекомендації. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 24 с.

https://tyzhden.ua/perevertom-na-rukakh-mystetstvo-neposydiuchykh/

https://royallib.com/book/bel_david/parkur_lp.html

https://uk.wikipedia.org/wiki/Паркур

https://uk.wikipedia.org/wiki/Федерація_паркуру_України

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Федоряка, А. (2023). Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 10-11 років, що займаються паркуром. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 24–30. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/297193

Номер

Розділ

Статті