Динаміка показників прояву координованості рухів здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті представлено результати порівняльного аналізу первинних та вторинних показників прояву координованості рухів студентів 16-17 років, а також їх відмінності у віковому та статевому аспектах. Виявлена позитивна динаміка змін показників, що характеризують рівень прояву здатності до координованості рухів. У віковому аспекті суттєвих відмінностей не спостерігали, у статевому встановлено домінування результатів хлопців над даними дівчат.

Ключові слова: фізичне виховання, координаційні здібності, студенти.

Список використаних джерел

Бала Т. М, Сванадзе А. С, Кузьменко І. О. Рівень фізичної підготовленості школярів 10-11-х класів. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 6(88). С. 10−13.

Криворучко Н. В, Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 11 (81). С. 57−60.

Кузьменко І. О. Вплив спеціально спрямованих вправ на показники динамічної рівноваги школярів 7–8-х класів. Матеріали І Всеукр. наук.-прак. конференції. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення; 2015 травень 20 [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2015. С. 61–64. 

Мамешина М. А. Динаміка показників розвитку координаційних здібностей школярів 7−9-х класів під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Вип. 10(104)18. С. 49−55.

Мамешина М. А., Масляк І. П., Жук В. О. Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2015. 3 (47). С. 52‒57.

Мамешина М. А. Інноваційні напрямки підвищення фізичного здоров’я та рухової підготовленості учнівської молоді. В: Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2018. 154; 1. С. 115−118.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. Київ: Олімпійська література, 2001. 439 с.

Maslyak I. P., Krivoruchko N. V. Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading. Physical Education of Students, 2016. Vol. 1. P. 55−63. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0108

Maslyak I. P., Mameshina M. A. Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2018. 20 (2). Р. 92−98.

Maslyak I. P., Shesterova L. Ye., Kuzmenko I. A., Bala T. M., Mameshina M. A., Krivoruchko N. V, Zhuk V. O. The Influence of the vestibular analyzer functional condition on the physical fitness of school-age children. Sport science. International scientific journal of kinesiology, 2016. Vol. 9 (2). Р. 20−27.

Petrova A., Bala T., Masliak I., Mameshina M. The effect of CrossFit exercises on the physical health level of 16–17-year-old boys. Journal of Physical Education and Sport, Universitatea din Pitesti. 2022. 22(4). P. 955−961.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Мамешина, М., & Ольховий, О. (2023). Динаміка показників прояву координованості рухів здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 159–164. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/298697

Номер

Розділ

Статті