Дослідження рівня фізичного здоров'я хлопців 9–10 років 25

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті представлено результати дослідження, яке проводилось серед хлопців 9–10 років. У ході дослідження нами було встановлено рівень фізичного здоров’я хлопців 9–10 років.

За результатами дослідження встановлено, що дані розподілу обстежуваних за рівнем фізичного здоров’я дозволяють констатувати, що 47,03% хлопців мають низький рівень фізичного здоров’я, 29,28% – нижчий за середній, 23,69% – середній. Нажаль, серед хлопців 9–10 років, які взяли участь у дослідженні, не було виявлено тих, чий рівень фізичного здоров’я можна характеризувати як вищий за середній та високий.

Важливо відмітити, що на рівень фізичного здоров’я хлопців суттєво вплинули значення показників силового індексу та індексу Робінсона.

Ключові слова: молодші школярі, показники, фізичне здоров’я.

 

Список використаних джерел

Апанасенко Г. Л, Волгіна Л. Н, Бушуєв Ю. В. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я дітей та підлітків: метод. рекомендації. Київ. 2002. 12 с.

Ареф’єв В. Г. Диференціація учнів одного класу і статі на однорідні за морфофункціональним станом групи: аналітичний огляд. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Київ. 2013. Вип. 13 (40). C. 18–24.

Герасименко С. Ю., Романів О. І. Оцінка рівня соматичного здоров’я учнів 9-х класів. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький. 2015. C. 171–172.

Давиденко О. В., Семененко В. П., Трачук С. В. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом. Київ. 2019. 248 с.

Круцевич Т. Ю., Воробйов В. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді. К.: Олімп. література, 2011. 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-15

Як цитувати

Герасименко, С., & Домарацька, М. (2024). Дослідження рівня фізичного здоров’я хлопців 9–10 років 25. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 25–32. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/305769

Номер

Розділ

Статті