Стан зацікавленості учнів середніх класів до уроків фізичної культури побудованих на використанні міжпредметних зв’язків

Автор(и)

Ключові слова:

фізичне виховання, школярі основної школи, англійська мова, міжпредметні зв'язки

Анотація

У статті розглянуто відношення учнів середніх класів до уроків фізичної культури, у тому числі до уроків, побудованих на міжпредметній основі. Встановлено в цілому позитивне ставлення опитаних до фізкультурно-спортивної активності, а також переважно прихильність до використання міжпредметних зв’язків з уроком англійської мови.

Біографії авторів

Анастасія Місішин, Харківська державна академія фізичної культури

здобувач вищої освіти

Наталя Бихун, Харківська державна академія фізичної культури

к.фіз.вих., доцент

 

Посилання

Ажиппо О. Ю., Криворучко Н. В. До питання підвищення інтересу студентів до занять фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2016. С. 6–11. Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/materiali-internet-konferentsiji-2016.

Бихун Н., Місішин А. CLIL в системі закладів освіти України. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: збірник тез XXІII Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2023 року. Харків: ХДАФК, 2023. С. 321–322.

Боднар І. Р. Ставлення учнів середнього шкільного віку до уроків фізичної культури. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2013. № 1. С. 137–40. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_1_36

Криворучко Н. В., Масляк І. П. Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2016. Випуск 11 (81). C. 56–59.

Масляк І. П., Мамешина М. А., Жук В. О. Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2014. № 6. С. 69–72. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2014_6_15

Ротаєнко А. М. Аналіз ставлення учнів старшої школи до проведення уроків фізичної культури. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №1(7). С. 94–99.

Шевців У., Яковенко С., Карпов О. Ставлення учнів середнього шкільного віку до традиційного проведення уроків фізичної культури [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10552/1/ФтР_Розділ_2_07.pdf

Bala T., Petrova A. Analysis of the attitude of high school students to innovative types of motor activity in the system of school physical education. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, 2019. 4(72). pp. 33–37. https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.006

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-15

Як цитувати

Місішин, А., & Бихун, Н. (2024). Стан зацікавленості учнів середніх класів до уроків фізичної культури побудованих на використанні міжпредметних зв’язків. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 73–81. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/306283

Номер

Розділ

Статті