Про журнал

Галузь та проблематика

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає тематичний збірник наукових праць "Торгівля і ринок України". Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 13183-2067 ПР від 25.07.2007 р. видано Міністерством юстиції України. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Постанова №1-05/4 від 14.10.2009 р.). Збірник виходить з періодичністю 2 рази на рік.
У збірнику розглядаються питання сучасної стратегії реформ у торгівлі, стабілізації економіки галузі і відновлення економічного зростання та поліпшення на цій основі добробуту людей, підвищення інвестиційної привабливості підприємств, забезпечення інтеграції української економіки в структурі світового економічного простору.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.