Модернізація ДПС України, як фактор сприяння розвитку малого бізнесу

Автор(и)

  • Валентина Орлова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Світлана Волкогон Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Юлія Волкогон Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета статті полягає у аналізі процесу модернізації ДПС України, як фактору сприяння розвитку малого бізнесу.

Методика. У процесі дослідження використано такі методичні узагальнення: систематизація результатів реєстрації електронних ключів, аналіз динаміки статистичних даних реєстрації платників податків центру сертифікації ключів, методи теоретичного узагальнення і порівняльне правознавство.

Результати. На підставі проведеного дослідження процесу модернізації ДПС України були виділені основні напрями сприяння розвитку малого бізнесу, які базуються на основних принципах використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних сервісів. Також була проаналізована основна специфіка, правила та методи використання електронних ресурсів ДПС України, щодо подальшого розвитку малого підприємництва.

Наукова новизна. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки перспективи подальшого впровадження електронних ресурсів суб’єктами малого бізнесу на базі діючого податкового законодавства з урахуванням змін та доповнень, уточнено методичний підхід до використання автоматизованих баз даних для відбору платників податків для включення в плани документальних перевірок та здійснення автоматизованих документальних перевірок платників податків.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на створення конкурентоздатної системи оподаткування та оптимального сприяння розвитку платників податків  суб’єктів малого бізнесу на основі використання електронних сервісів  дистанційного обслуговування органами ДПС України.

Ключові слова:  модернізація, електронні ресурси, податковий менеджмент, малий бізнес, електронні сервіси, дистанційне обслуговування малого бізнесу .

Посилання

Мельник П. В. Наукове забезпечення модернізації податкової системи України /П. В. Мельник // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право).– 2008. – № 2 (41). – С. 5–11;

Тарангул Д.О. Особливості та перспективи модернізації податкової служби України// Науковий вiсник національного університету державної податкової служби України (економіка, право).-2009.- № 2 (45).-С. 11-18;

Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Л. О. Соловйова. – Ірпінь, 2009. – 19 с. – (Нац.-ний ун.-т ДПС України);

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. «Про утворення Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби»;

Наказ ДПА України від 17.03.2008 року №159 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”;

Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року : наказ голови Державної податкової адміністрації України : від 07.04.2003 р. № 160;

Вісник податкової служби України №46 грудень 2012 р.;

Наказ Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 року №233 „Про подання електронної податкової звітності”;

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.–Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=

a. 2755-17;

Звіти наглядової ради з питань реалізації проекту "Модернізація державної податкової служби України 1".–Режим доступу: http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/naglyadova-rada-z-pitan-rea/

Опубліковано

2013-01-08