Концепція організаційно-економічного механізму управління рекламною діяльністю на споживчому ринку товарів та послуг

Автор(и)

  • Оксана Шепеленко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Світлана Граніш Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у розробці концепції організаційно-економічного механізму управління рекламною діяльністю на споживчому ринку товарів та послуг.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для уточнення змісту поняття «організаційно-економічний механізм», для обґрунтування сутності рекламної діяльності на ринку товарів та послуг); структурно-функціональний метод (для систематизації підходів до визначення концепції управління рекламною діяльністю, розробки організаційно-функціональної схеми взаємодії учасників рекламного процесу, стадій його організації, систематизації складових його інформаційного забезпечення).

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано концепцію організаційно-економічного механізму управління рекламною діяльністю на ринку товарів та послуг, що дозволяє підвищити ефективність рекламної діяльності. Механізм включає науково-методичний підхід, що дозволяє визначити принципи його формування, структуру і зміст організаційних компонентів механізму управління рекламним процесом на споживчому ринку товарів та послуг.

Наукова новизна. Розроблено концепцію організаційно-економічного механізму управління рекламною діяльністю на ринку товарів та послуг, застосування якої, на противагу існуючим, дозволяє підвищити комунікативну та економічну ефективність реклами, що сприяє просуванню на споживчий ринок товарів та послуг.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на оптимізацію управління рекламною діяльністю на ринку товарів та послуг.

Ключові слова: управління рекламною діяльністю, концепція, учасники рекламного процесу, організаційно-економічний механізм, споживчий ринок товарів та послуг.

Посилання

Азарян Е.М. Концепция управления потребительским рынком на основе организационно-экономического механизма управления / Е.М. Азарян // Вісник Донецького університету. Серія В. – № 2-1. – 2002. С. 128-133.

Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 562 с.

Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н.Ю. Брюховецька. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. – 276 с.

Васильев Г.А. Концепции управления рекламной деятельностью / Г.А. Васильев, В.А. Поляков // Маркетинг. – 2005. – № 5 (84). – С. 62-70.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент / Ф. Котлер; 10-е изд. пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. – 752 с.

Лисиця Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності. Наукове видання / Н.М. Лисиця, Я.О. Полякова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 232 с.

Ромат Є.В. Державне регулювання рекламної діяльності: з досвіду розвинутих країн / Є.В. Ромат // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: УАДУ, 2002. – Вип. 1. – С. 123-132.

Булеев И.П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием по обработке цветных металлов / И.П. Булеев. - Донецк: ИЭП АН Украины, 1993. – 225 с.

Лысенко Ю. Организационно-экономический механизм управления предприятием / Ю. Лысенко, П. Егоров // Экономика Украины. – 1997. - №1. – С. 86-87.

Кендюхов А.В. Сущность и содержание организационно-экономического механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия / А.В. Кендюхов // Экономика Украины. – 2004. – №2. – С. 33-41.

Опубліковано

2013-01-08