Інвестиції в торгівлю: стан та перспективи

Автор(и)

  • Лідія Омелянович Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Ольга Гладкова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає в проведенні аналізу інвестиційних процесів в торгівлі та наданні практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення з урахуванням інноваційної спрямованості.

Методика. У процесі дослідження використано: прийоми системного аналізу економічних явищ (для загальної оцінки інвестицій в торгівлю), вибіркового обстеження та групування (для оцінки інвестицій в оптову і роздрібну торгівлю), індексний метод і метод порівняльних оцінок (для аналізу показників, що характеризують інвестиційну активність в торгівлі).

Результати. Розроблено систему фінансових показників, що характеризують інвестиційну активність в торгівлі. Спираючись на офіційні дані Державної служби статистики України проведено аналіз поточного стану інвестування в торгівлі.

 Наукова новизна. Запропоновано перспективні напрямки інвестицій торговельних підприємств з акцентом на їх інноваційній складовій.

Практична значимість. Отримані результати дозволять розробити інноваційно-інвестиційну модель розвитку торгівлі і підвищити ефективність діяльності торговельних підприємств.

Ключові слова: торговельні підприємства, інвестиції, інвестиційна активність, фінансова криза, інвестиції в інновації.

Посилання

Аллен, К. Продвижение новых технологий на рынок / К. Р. Аллен ; пер. с англ. Е. В. Ручкиной. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2007. – 455 с.: ил. - ISBN 0-13-093373-2. - (англ.-ISBN 978-5-94774-321-0).

Аптекар, С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / С. С. Аптекар // Економіка України. – 2007. - № 1. – C. 42-46. – ISSN 0131-775X.

Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на фінансовий саморозвиток торговельних підприємств [Текст] : монографія / Л. О. Омелянович, О. В. Гладкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 194 с. - ISBN 978-966-385-274-4.

DOTCOM или паутина, приносящая прибыль // Торговое дело [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Киев : Пиментос, 2008. – Режим доступа: http://www.torgovoedelo.com/?part_id=14&year=2008&id=189&action=article_detail&section_id=611&article_id=921 - Загл. с экрана. – Электрон. версия ст. из журн.: Торговое дело. - 2008. - № 1-2.

ERP-системы на базе отечественных платформ // Торговое оборудование в России [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Москва : Деловой мир, 2008. – Режим доступа: http://www.tovr.ru/articles/cat/1/subcat/0/aid/1588/ - Загл. с экрана. – Электрон. версия ст. из журн.: Торговое оборудование в России. - 2008. - № 6.

IT-технологии для современного склада // Торговое дело [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Киев : Пиментос, 2008. – Режим доступа: http://www.torgovoedelo.com/?part_id=14&year=2008&id=291&action=show_article&section_id=650 - Загл. с экрана. – Электрон. версия ст. из журн.: Торговое дело. - 2008. - № 7.

Омельянович, Л.А. Методические подходы к оценке эффективности инновационно-инвестиционных процессов в торговле. / Л.А. Омельянович, О.В. Гладкова // Уральский научный вестник. – 2012. - №2. - Т.4. – c.15-23 - ISSN 1561-6908.

Садеков, А. А. Инвестиционная привлекательность предприятия: (методология и методика оценки) / А. А. Садеков, Р. А. Лисова ; М-во образования и науки Украины, Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : [ДонГУЭТ] , 2001. - 270 c. – ISBN 966-7634-10-8.

Статистична інформація [Електронний ресурс]. / Держ. ком. статистики України ; ред. О.Г. Осауленко - Електрон. текст. дані. - К. : Держкомстат України, 1998-2011. - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua. - Назва з екрана.

Статистичний бюлетень НБУ (електронне видання) [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – К. : Націон. Банк України, 2004-2011. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Statist/elbul.htm

Опубліковано

2013-01-08