Методичні рекомендації проведення діагностики фінансово-економічної гнучкості суб’єктів реального сектору економіки

Автор(и)

  • Дар'я Забаріна Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Метою статті є розробка методичних рекомендацій проведення діагностики фінансово-економічної гнучкості суб'єктів реального сектору економіки.

У процесі дослідження використані наступні методи: метод аналізу та синтезу, індукції та дедукції (для деталізації та уточнення предмету дослідження); методи статистичного аналізу (для інтегральної оцінки фінансово-економічної гнучкості суб'єктів реального сектора економіки).

Для оцінки фінансово-економічної гнучкості суб'єктів реального сектора економіки в роботі розроблено систему показників, яка включає часткові показники оцінки (розподілені по стадіях життєвого циклу), узагальнюючі та інтегральні показники фінансово-економічної гнучкості, за допомогою яких визначається її рівень.

Вдосконалено науково-методичний підхід до оцінки фінансово-економічної гнучкості суб'єктів реального сектору економіки, який, на відміну від існуючих, дозволяє комплексно досліджувати гнучкість, з урахуванням циклічності розвитку промислового підприємства.

Отримані результати спрямовані на формування оптимального рівня фінансово-економічної гнучкості та підвищення ефективності управління нею суб'єктами реального сектору економіки.

Ключові слова: фінансово-економічна гнучкість, суб'єкт реального сектора економіки, стадії життєвого циклу, діагностика, оцінка, показники управління.

Посилання

Унковская Т. Е. Финансовое равновесие предприятия. / Т. Е. Унковская - К. : Генеза, 1997. - 326 с.

Савчук В. П. Управление финансами предприятия / В. П. Савчук — М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005. - 480 с.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник / О. О. Терещенко. - К. : КНЕУ, 2003. - 554 с.

Уткин Э. А. Управление фирмой. / Э. А. Уткин - М. : Акалис, 1996. - 516 с.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. / И. А. Бланк - Т.1. - К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с.

Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности : монография / Т.С. Клебанова, Л.С. Гурьянова, Н. Богониколос и др. - Харків : Вид-во «Інжек», 2006. - 312 с.

Dreyer B. Uncertainty, Flexibility, and Sustained Competitive Advantage / B. Dreyer, K. Gronhaug // Journal of Business Research. - 2004. - № 57. - С. 484-494.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев - М. : ИНФРА - М, 2000. - 208 с.

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. / Н. В. Тарасенко - Львів : ЛБІ НБУ, 2000. - 485 с.

Довбня С. Финансовый анализ на различных этапах жизненного цикла предприятия / С. Довбня, Ю. Шембель // БИЗНЕС ИНФОРМ. - 1998.- №17-18. - С. 87-92.

Опубліковано

2013-01-08