Проблема збитковості суб’єктів господарювання в умовах лібералізації податкової політики

Автор(и)

  • Олена Муглі Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Удосконалення методичних підходів до виявлення головних причин збитковості суб’єктів підприємницької діяльності на основі критичної оцінки податкової політики держави щодо перенесення збитків.

Методика. У процесі дослідження використано такі методи: теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз динаміки основних статистичних показників вартості відстрочених збитків та їх впливу на фінансовий стан суб’єкта господарювання – платника податків, систематизація результатів ретроспективного аналізу змін податкового законодавства та податкової політики щодо врахування від’ємного значення фінансового результату у процесі оподаткування податком на прибуток підприємств, метод правого порівняння.

Результати. Визначено дискусійні аспекти трактування фінансової неспроможності та збитковості діяльності суб’єктів бізнесу, виділено зовнішні та внутрішні фактори впливу на виникнення збитків суб’єктів підприємництва. Проаналізовано динаміку показників вартості відстрочених збитків. Узагальнено зміни податкового законодавства, які вносились щорічно, починаючи з 2004 року по 2008 рік Законами України «Про бюджет». Обгрунтовано рекомендації доцільності удосконалення податкової політики та податкового законодавства України щодо збитковості діяльності суб’єктів господарювання на основі критичної оцінки вітчизняної практики та світового досвіду.

Наукова новизна. Уточнено методичний підхід до здійснення ретроспективного аналізу законодавчих актів з оподаткування щодо перенесення збитків від діяльності суб’єктів господарювання, що дозволило дати критичну оцінку забороні на перенесення збитків, як міри по боротьбі з несплатою податку на прибуток суб’єктами господарювання.

Практична значимість. Отримані результати дослідження, спрямовані на удосконалення податкової політики щодо податкового контролю доходів і витрат суб’єктів підприємницької діяльності та перенесення збитків з метою сприяння економічному зростанню та зниженню податкових ризиків суб’єктів господарювання в умовах лібералізації податкової політики.

Ключові слова: податкова віддача, податкова політика, перенесення збитків, лібералізація оподаткування.

Посилання

Freedom in the world 2011: Global data / Freedom in the world 2009 survey release [Електронний ресурс]. – Way of access: http://www.freedomhouse.org/ uploads/fiw09/fiw09_tables&graphsforweb.pdf.

Doing business 2012. Country profile for Ukraine [Електронний ресурс]. – Way of access: http://www.doingbusiness.org/documents/countryprofiles/ukr.pdf.

http://www.president.gov.ua/-Официальное представительство Президента Украины;

www.ukrstat.gov.ua/ – сайт Державного комітету статистики.

Закон України Про оподаткування прибутку підприємств 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР

Податковий кодекс України №2756-VI від 2 грудня2010р.

ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 N 4834-VI.

Анисимова Л.И. Налог на прибыль организаций: основные проблемы и направления совершенствования/ Анисимова Л., Малинина Т., Шкребела Е.; (под редакцией Синельникова-Мурылева С.Г., Трунина И.В.); в 3-х томах. Том1. Ин-т экономики переход. периода. – М.:ИЭПП, 2008 – 708с., с.28.

«Налоговая реформа в России: проблемы и решения. Научные труды №67 Р. М.:ИЭПП, 2003. – с.312-315.

rada.gov.ua/ – веб-сайт Верховної Ради України zakon.

Опубліковано

2013-01-08