Аналіз інвестиційної діяльності банків України та шляхи підвищення її ефективності

Автор(и)

  • Олександр Папаіка Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Ukraine
  • Оксана Мелентьєва Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Ukraine

Анотація

Мета. Визначення сутності інвестиційної діяльності провідних банків України та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності розвитку їх діяльності.

Методика. В процесі дослідження використано такі методи: теоретичне узагальнення, порівняння, аналіз і синтез, аналіз динаміки статистичних показників формування банківських кредитно-інвестиційних портфелів, правове порівняння.

Результати. В дослідженні визначені дискусійні аспекти трактування сутності інвестиційної діяльності банків. Зроблено аналіз динаміки обсягів кредитно-інвестиційних портфелів ведучих банків України. Зроблена оцінка ефективності інвестиційної діяльності банків.

Наукова новизна. Уточнено науково-методичний підхід щодо подальшого розвитку інвестиційної діяльності банків України на основі удосконалення нормативно-правової бази в сфері інвестування.

Практична значимість. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків з метою підвищення обсягів залучення фінансових ресурсів, що сприятиме зниженню ризиків банківської діяльності та створенню умов для активізації кредитної діяльності банків.

Ключові слова: банки, банківська діяльність, ефективність інвестиційної діяльності, інвестиційна політика, банківські ризики, позичальник.

Посилання

Закон України «Про інвестиційну діяльність». – ВРУ № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991р. // www.rada.gov.ua

Законом України «Про режим іноземного інвестування». – ВРУ № 93/96-ВР від 19 березня 1996 р. // www.rada.gov.ua

Довганюк Л.В. Інвестиційна діяльність в Україні та напрями її активізації //Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №11 – С.102–106.

Івахненко І.С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації /І.С. Івахненко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2 – С. 7–9.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник для студ. вищ. закл. освіти України. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Офіційний рейтинг банків України http://banker.ua/officialrating

rada.gov.ua/ – веб-сайт Верховної Ради України zakon.

www.ukrstat.gov.ua/ – сайт Державного комітету статистики.

Матвієнко В.П., Матвієнко П.В. Філософсько–економічні погляди. – К.: Наук. Думка, 2003. – 304 с.

Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт–бланш, 2001. – 320 с.

Опубліковано

2013-01-08