ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Володимир АШАНІН
  • Андрій ЛИТВИНЕНКО

Анотація

статті викладається концепція впровадження в систему фізичного виховання закладу вищої освіти адаптованих методик оздоровлення із арсеналу східних єдиноборств, який базується на м’якому впливі на фізіологічні системи людини. Показано, що об'єднання базисних компонентів класичної схеми побудови системи академічних занять з фізичного виховання з отриманими емпіричним шляхом і перевірених сучасними науковими методами українських національних видів спортивних єдиноборств, дає можливість значно підвищити ефективність фізичної культури та спортивної діяльності здобувачів вищої освіти різного рівня підготовленості та розглянути нові шляхи вдосконалення навчального процесу в закладах вищої освіти різного профілю. Обґрунтовано, особливу цінність спортивних та бойових єдиноборств, в умовах війни, для оволодіння прийомами самозахисту та регуляції психічних функцій студентської молоді. Показана ефективність інформаційного моделювання для оптимізації навчального процесу.

Посилання

Ашанін, В.С., Литвиненко, А.М. (2022). Побудова інформаційних моделей змагальної діяльності в бойовому хортингу. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, Випуск 6. 10-16.

Бойко, В., Малинський, І., Єрьоменко, Е., Діхтяренко, З. (2017). Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів. Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., – Вип. 7. 104-112.

Єрьоменко, Е. А. (2014). Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. К.

Казакова, А.Д. (2019). Вдосконалення реакції та швидкісних якостей хортингістів (медичні та біологічні аспекти). Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива», м. Ірпінь, 23-24 березня 2019 року. 186-191.

Катрич, О.О. (2020). Аналіз національної бойової культури України. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік». 289-290.

Литвиненко, А., Грохова, А., Губницька, Ю. (2021). Корекція системи підготовки в спортивних єдиноборствах засобами сучасних інформаційних технологій. Інформаційні системи та технології: праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.В. Безкоровайний, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ,. С. 323-325.

Литвиненко, А.Н. (2012). Мотивация к занятиям восточными единоборствами в системе физического воспитания ВУЗа. Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: № 5 (1). С. 141-144.

Литвиненко, А.Н. (2019). Дихальні вправи в фізичному вихованні студентів-єдиноборців. Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведениях», С.40-42.

Литвиненко, А.М. (2021). Фізичне виховання студентів на основі української бойової культури: навчальний посібник. – Харків: ХНУРЕ.

Єрьоменко, Е. А. (2019). Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Хортинг» : навч. – метод. посіб. – К.

Оржеховська, В., Федорченко, Т., Єрьоменко, Е., Діхтяренко, З., Мельник, О. (2016). Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект). Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. Вип. 5 / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А. В., – С. 17-34.

Gubnytska, J., Lytvynenko, A., (2016). Analysis of information models оf students physical readiness in higher educational establishments. Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Информационные системы и технологии», 12-17 сентября 2016 г. – Х.: НТМТ, С. 234-236.

Lytvynenko, A. (2022). Development of personality of students by facilities of the Ukrainian battle culture. International scientific conference “Modern scientific developments in pedagogy and psychology”: conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 130-132.

Lytvynenko, A. (2021). Influence of sambo wrestling training on students’ physical fitness Sport Mont, 19 (1), 89-95. doi: 10.26773/smj.210219.

Lytvynenko, A. (2020). Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole; pp.286, illus., tabs., bibls. Part 5. Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students (226–273).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10