БІОМЕХАНІЧНИЙ ВІДЕОАНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ TWISTED GRIP І CUP GRID В ПІЛОННОМУ СПОРТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮ’ТЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія ДОЛГОПОЛОВА
  • Володимир АШАНІН
  • Олексій БУЛГАКОВ

Анотація

В даній статті досліджується біомеханічний аналіз спеціальних хватів - Twisted Grip і Cup Grid, які використовуються для виконанні елементу Handspring в пілонному спорті. Детальний біомеханічний відеоаналіз рухів верхніх кінцівок з урахуванням анатомо-морфологічних особливостей будови плечового поясу проводиться з використанням комп'ютерного програмного забезпечення. Дослідження сприяє технічному удосконаленню виконання елементів та зменшенню ризику травматизму в пілонному спорті.

Посилання

Ашанин, В. С., Голосов, П. П., & Горбатенко, Ю. И. (2010). Компьютерные технологии диагностики точности двигательных действий спортсменов. Физическое воспитание студентов, 2. 11-13.

Ашанін, В. С., Долгополова, Н. В., Долгополова, М. С., Філенко, Л. В., Пасько В.В. (2021). Біомеханічний аналіз рухових дій спортсменів, які займаються шорт-треком під час проходження фази повороту. Слобожанський науково-спортивний вісник 5(85). 55-62.

Волколуп, П., & Долгополова, Н. (2022). Вплив гри в гольф на фізичний та психічний стан здоров’я людини. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 7(1). 30-33.

Волколуп, П.М., Ашанін, В.С., Долгополова, Н.В., Мішин, М.В. (2022). Програми відеоаналізу в тренувальній діяльності гольфістів. Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. [Електронне видання]. Харків : ХДАФК. № 8. 19-23

Долгополова, Н.В., Волколуп, П.М. (2022). Аналіз особливостей рухової діяльності при виконанні гольф-свінгу з точки зору біомеханіки мязів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук.праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 89. 48-52.

Долгополова, Н. В., Волколуп, П. М., & Любієва, В. А. (2023). Біомеханічні аспекти виконання гольф-свінгу та особливості роботи м’язів на ключових фазах його виконання. Здоров′я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти: збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28.04.2023 р. Харків: НТУ «ХПІ». 170-175.

Кашуба, В. О., & Лопацький, С. В. (2018). Теоретико-практичні аспекти моніторингу просторової організації тіла людини. Івано-Франківськ: Вид. Кушнир ГМ.

Маланюк, Л. Б., Пятничук, Г. О., Синиця, А. В., & Хохлова, Л. А. (2022). Історичні аспекти виникнення пілонного спорту Собко ІМ. DOI: https://doi. org, 303.

Bradshaw, E., & Hume, P.A. (2012). Biomechanical approaches to identify and quantify injury mechanisms and risk factors in women’s artistic gymnastics. Sports Biomechanics, 11(3). 324–341.

Dittrich, F., Beck, S., Burggraf, M., Busch, A., Dudda, M., Jäger, M., & Kauther, M. D. (2020). A small series of pole sport injuries. Orthopedic reviews, 12(3).

Lee, J. Y., Lin, L., & Tan, A. (2019). Prevalence of pole dance injuries from a global online survey. The Journal of sports medicine and physical fitness, 60(2. 270-275.

Szopa, A., Domagalska-Szopa, M., Urbańska, A., & Grygorowicz, M. (2022). Factors associated with injury and re-injury occurrence in female pole dancers. Scientific reports, 12(1). 1-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10