ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЛИЖНОГО СПОРТУ

Автор(и)

  • Микола СТУПАК

Анотація

У статті розглянуті питання активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі формування професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури, його знань та вмінь з основних видів лижної підготовки. Наголошено на необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій під час семестрового контролю з дисципліни «Теорія і методика навчання лижному спорту».

Посилання

Ашанін, В.С., Філенко, Л.В., Церковна, О.В., Іліджев, О.В. (2013). Інформатизація методів наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті засобами інтерактивних технологій. Materialy IХ konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2013». V.31. Polska. 39-46.

Ворона, В.В. Рато, А.М. (2019). Лижний спорт: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямків підготовки «Фізичне виховання» і «Спорт» тренерів ДЮСШ та вчителів фізичної культури. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Жалдак, М.І. (2015). Інформатизація навчального процесу має сприяти поглибленню і розширенню бази знань – основи творчої діяльності майбутнього фахівця. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтованісистеминавчання. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, Вип. 18(25). 3-6.

Сущенко, А. В. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. URL: http:/web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/ FViS-2012-1/104-111.pdf

Казмірук, А.В., Ковцун, В.В., Зіньків, О. В. та ін. (2021). Теорія і методика лижного спорту (лижні перегони): навч.-метод. посіб. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського.

Ченікапо, О.В. Казмірук, А.В., Зіньків, О.В. (2017). Особливості використання техніки одночасного без крокового класичного лижного ходу в сучасних умовах. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XLVIII Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький : Переяслав Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди.

Flemmen, A., Grosvold, O. (1983). Teaching Children to ski. Transl. from Norwegian. Human Kinetics Publ.

Pasko, V., Rovniy, A., Nesen, O., Ashanin, V., Filenko, L., Okun, D., Shevchenko, O., Dzhym, V., Pilipko, O. (2019). Efficiency of performing rugby's technical elements depending on the speed and strength quality level of 16-18-year-old rugby players. Journal of Physical Education and Sport. 19(1). 546-551. DOI:10.7752/jpes.2018.02112

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10