Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці

Автор(и)

  • Людмила Петрашко Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Ukraine

Ключові слова:

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), благодійна діяльність, благодійний фонд, соціальні інвестиції, соціальний захист, соціальне партнерство, кодекс корпоративного управління, моральний корпоративний кодекс, національне лідерство

Анотація

У статті окреслено роль корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у формуванні нового підходу до оцінки діяльності компаній в українському бізнес-середовищі. Дано якісну та кількісну характеристику, визначено основні тенденції сучасного етапу формування, становлення та розвитку вітчизняної моделі КСВ. Проведено еволюційний аналіз досліджень сфери КСВ в Україні. Представлено результати авторського дослідження вітчизняних бізнес практик КСВ, що дозволяють окреслити основні тенденції їх розвитку та застосування у формуванні рамкової структури складових елементів національної моделі КСВ.

Біографія автора

Людмила Петрашко, Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Людмила Петрівна Петрашко – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Сфера професійних інтересів – міжнародний і крос-культурний менеджмент, корпоративна культура, корпоративна соціальна відповідальність, глобальне управління та лідерство в міжнародному бізнесі.

Посилання

Закон України від 04.02.2004 №1430-IV «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату».

Аналітичний звіт «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні 2005-2010: стан та перспективи розвитку». Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», 2010. – 56 с.

Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? // Журнал «Києво–Могилянська Бізнес Студія». №10. – 2005: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.management.com.ua/cm/cm037.html

Гіл, Чарлз В. П. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. — 856 с.

Глобальна ініціатива зі звітності (GRI): ): [Електронний ресурс] – http://www.globalreporting.org

Діалог зі стейкхолдерами: міжнародні та українські реалії сьогодення METRO Cash&Carry, 2008 – 40 с.

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Корпоративна соціальна відповідальність / Програма навчальної дисципліни для студентів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=gr/

Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в Україні: експертний аналіз // Centre Corporate Social Responsibility Development, 2007. – 32 c.

Міжнародний сайт ГД ООН: [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www.unglobalcompact.org./participants/search

«Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: сучасний досвід» (звіт за результатами дослідження) / Автори: А. Гулевська-Черниш, Д. Непочатова, Л. Паливода, С. Шендеровський; за заг. ред. А. ГулевськоїЧерниш. – К.: Салютіс, 2010. – 60 с.

Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org

Офіційний сайт Всесвітньої ради бізнесу із сталого розвитку (WBCSD): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wbcsd.org

Офіційний сайт мережі ГД ООН в Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua/ua/howtojoin/benefi ts

Офіційний сайт Міністерства економіки України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

Офіційний сайт International Institute for Management Development, IMD: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.imd.org 17.«Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: сучасний досвід» (звіт за результатами дослідження) / Автори: А. Гулевська-Черниш, Д. Непочатова, Л. Паливода, С. Шендеровський; за заг. ред. А. ГулевськоїЧерниш. — К.: Салютіс, 2010. — 60 с.

Принципів ООН з соціальної відповідальності інвесторів (PRI): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unpri.org 19.Проект Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pfi.org/ua/index/php?option=com

Стратегія Європейської комісії з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 2011-2014: швидше, вище, сильніше: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/ctrategiya_evropeyskoi_komisii_html

ISO – Management and Leadership Standards — ISO 26000 — Social Responsibility: [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// www.iso.org/sr

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті