Нові підходи до змісту дисципліни «Візуальні комунікації» в підготовці графічних дизайнерів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2022.270557

Анотація

Мета роботи полягає в окресленні нових підходів до змісту дисципліни «Візуальні комунікації» в підготовці графічних дизайнерів. Методологія роботи полягає в застосуванні комплексу загальнонаукових методів, серед яких основними є: об’єктивності, функційності, порівняльного аналізу, пояснювальний, узагальнення та систематизації; спеціальних – комплекс педагогічних методів: організації навчального процесу, проблемного викладання, лекційний, дослідницький, творчий тощо. Наукова новизна. Подано авторську інтерпретацію тематичного змісту дисципліни «Візуальні комунікації» в контексті сучасної підготовки графічного дизайнера. Підґрунтям для запропонованого змісту стали теми, що визначені як типові й доцільні, оскільки розкривають сутність дисципліни та їх здебільшого використовують укладачі навчальних програм із цієї дисципліни. Розширено тематику змісту завдяки юридично-правовому аспекту функціонування інформації та видавничої справи. При цьому розкрито понятійний апарат, проаналізовано основні принципи роботи графічного дизайнера над проєктом і процес творчої реалізації студентом власного проєкту на обрану тему в контексті візуальних комунікацій. Висновки. Виявлено лише в частині освітніх програм з графічного дизайну вітчизняних ЗВО дисципліну «Візуальні комунікації»; відзначено варіативність найменувань цієї дисципліни; окреслено ключові напрями її тематичного забезпечення; запропоновано педагогічний підхід теоретично-практичного опанування змісту дисципліни, при цьому розширено діапазон тем і змінено тематичну структуру дисципліни, зокрема, додано юридично-правовий аспект діяльності графічного дизайнера.

Ключові слова: дизайн, підготовка графічних дизайнерів, візуальні комунікації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-15

Номер

Розділ

Дизайн