Регіональний фокус формування українського книжкового дизайну

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2022.270558

Анотація

Метою статті є вивчення специфічних регіональних ознак в українському книжковому дизайні та визначення ступеня їхнього взаємовпливу. Методологія дослідження ґрунтується на мистецтвознавчому аналізі в контексті історико-хронологічного, іконографічного, індуктивного, дедуктивного та порівняльного методів. Наукова новизна представлена тезами щодо відмінностей умовно визначених київської, львівської, харківської та одеської графічних шкіл, які мали вплив на розвиток місцевого книжкового дизайну, а відтак – і на формування художнього образу сучасної української книги. Висновки зумовлені показовими явищами й тенденціями в регіональному графічному мистецтві, котрі спричинили відповідні процеси у формуванні образу книговидавничих галузей Київщини, Львівщини, Харківщини та Одещини. Зокрема, київська школа графічного дизайну в загальноукраїнському культурно-мистецькому контексті вирізняється сміливим прагненням до освоєння новітніх технологій, активним споживанням досвіду фахівців інших колаборацій, високою жанровою еластичністю, схильністю до мультиваріативних інтерпретацій традиційних форм, що відповідно відобразилося на місцевому книжковому дизайні. Натомість львівська художня книга – явище яскраве та неоднорідне з погляду дизайну через неритмічність власного розвитку – сьогодні є оригінальним продуктом, сформованим після тривалого пошуку індивідуального образу на тлі тяжіння до європейських тенденцій, що проявилося багатоманітністю творчих методів та авторських підходів у його дизайні. Художнє оформлення харківської книги порівняно більш стримане та конструктивне, що зумовлено домінуванням інфографічного підходу в оформленні різножанрових видань та продукуванням класичної традиції української книжкової справи. Крім того, високої оцінки заслуговує поліграфічне виконання книг цього регіону. Одеська ж графічна школа, котра від середини ХХ століття мала міцне підґрунтя реалізму з присмаком соц-арту, характеризується взаємопроникненням різних регіональних рис книжкового дизайну внаслідок активної міграції художників книги між видавництвами та полінаціональності творчого осередку.

Ключові слова: дизайн книги, книжкова графіка, київська графічна школа, львівська графічна школа, харківська графічна школа, одеська графічна школа, мистецтво книги, регіональні ознаки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-15

Номер

Розділ

Дизайн