Застосування комп’ютерних технологій у вирішенні візуальних об’єктів у рекламі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2022.270563

Анотація

Мета роботи – виявити особливості застосування комп’ютерних технологій у вирішенні візуальних об’єктів у рекламі. Методологія дослідження полягає в застосуванні низки підходів: аналітичного – для осмислення літератури за темою статті; міждисциплінарного – задля всебічного вивчення фактологічного матеріалу та при отриманні нових знань; системного з використання цілого спектру методів (біографічного, семіотичного, культурологічного, герменевтичного, історичного, теоретичного узагальнення) – з метою комплексно осягнути заявлену мету дослідження. Наукова новизна: уперше системно проаналізовано взаємну пов’язаність застосування комп’ютерних технологій та візуалізації реклами. Висновки. Доведено твердження: функціональна роль мовних засобів впливу в рекламних текстах зумовлена комунікативною та апелятивною функціями мови, які є базовими для рекламного тексту. Виявлено, що поєднання фото-, аудіо- та відеоматеріалів в одному рекламному мультимедійному контенті здійснюється в межах конвергентної рекламної сфери. Встановлено, що існує тенденція до зближення реального й віртуального середовищ, при цьому змінюється сам принцип взаємодії, який усе більше ґрунтується на матеріалізації візуальних образів, за допомогою яких користувач управляє віртуальним середовищем, величезного значення набуває розробка людино-комп'ютерних інтерфейсів. Інтенсивніше розвиваються технології, засновані на 3D-стереовізуалізації. Редакційно-видавнича підготовка рекламних матеріалів і видань містить у собі весь процес підготовки рекламного повідомлення, починаючи з визначення цілей та завдань і закінчуючи виготовленням матеріального носія, призначеного для поширення. Зміст цього процесу: технологічні етапи, склад виконавців, юридичні й економічні взаємини замовника й виконавця – залежить від виду рекламного матеріалу й каналу його поширення (газета, листівка, буклет тощо).

Ключові слова: дизайн, дизайнер, реклама, комп’ютерні технології, візуальні об’єкти, художньо-декоративні засоби, проєктування, візуально-пластична мова. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-15

Номер

Розділ

Дизайн