ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Світлана Боняр
  • Ірина Тарновська
  • Валентина Власова

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286775

Анотація

Метою дослідження є визначення пріоритетів розвитку культурного туризму в Україні. Методологічна основа. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові методи дослідження, а саме: структурно-функціональний, який дав змогу виявити функції туризму, що визначають його особливості як соціокультурного інституту, виділити в об'єкті дослідження цілісну систему його структурних елементів, чинників трансформаційних процесів і зв'язків між ними. Наукова новизна. Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку культурного туризму в Україні дало можливість доповнити його класифікацію і виділити вид – культурно-символічний туризм. Уперше культурно-символічний туризм розглянуто через призму воєнного часу. Культурно-символічний туризм передбачає організацію подорожей, екскурсій до тих об’єктів та дестинацій, під час відвідування яких людина відчуває належність до культурного-історичного коду країни, занурюючись у світ образів, символів, знаків, які дійшли до нас з далекого та / чи недалекого минулого і мають цінність для сьогодення і майбутнього. Висновки. Культурний туризм в Україні дає можливість долучатися до культурного різноманіття, культурних цінностей та традицій України. Завдяки культурному туризму можливе збереження культурної спадщини, розвиток інфраструктури на регіональному й місцевому рівнях. Нове сприйняття українцями власної культурної та історичної спадщини в умовах війни з рф спонукало авторів до більш детального вивчення видів культурного туризму та виокремлення нового виду – культурно-символічного туризму. Культурний туризм відіграє важливу роль у задоволенні людських інтелектуальних потреб, для фізіологічного та психологічного відновлення. На основі аналізу поточної ситуації в країні визначено пріоритети розвитку культурного туризму в Україні, до яких можна віднести: дотримання підвищених вимог безпеки щодо організації відпочинку культурного спрямування, переосмислення значення культурних пам'яток різних історичних періодів розвитку України та їх взаємозв’язку з майбутнім.

Ключові слова: культурний туризм, дестинація, історія, культурна спадщина.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

Культурологія