ДИЗАЙН ЦИФРОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК СКЛАДОВА «ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ»

Автор(и)

  • Микола Лукашук

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286786

Анотація

Мета статті полягає в розкритті особливостей дизайну цифрового інформаційного простору в контексті сучасних трендів просування на ринку товарів і послуг за допомогою емоцій, які виникають у потенційного споживача у зв’язку із взаємодією із цим товаром (послугою). Методи дослідження. Застосування аналітичного методу дало можливість критично осмислити літературу з проблематики статті та сформулювати висновки про значення дизайну цифрового інформаційного простору в стратегії просування товару чи послуги на основі впливу на емоції користувача. Методи індукції та дедукції сприяли виявленню емоційної складової дизайну цифрового середовища в контексті «економіки вражень» та встановленню сфер, у межах діяльності яких він перебуває. Понятійно-термінологічний аналіз дав змогу виявити зміст складових аналізованого поняття «дизайн цифрового інформаційного простору», а абстрактно-логічний – запропонувати авторське його тлумачення. Наукова новизна дослідження полягає в окресленні дизайну цифрового інформаційного простору в його емоційному контексті для теоретичного осмислення та виокремлення його як окремого наукового напряму досліджень і розвитку науки про дизайн. Висновки. Просування товарів або послуг на ринку за допомогою емоцій, які виникають у зв'язку із взаємодією із цим товаром або послугою, є основною сутністю сучасного економічного концепту – «економіки вражень». Маркетингові стратегії підприємств значною мірою реалізуються використанням цифрових каналів для залучення та утримання клієнтів, що актуалізує дизайн цифрового інформаційного простору в контексті сучасних трендів просування на ринку товарів і послуг за допомогою емоцій, які виникають у потенційного споживача у зв’язку із взаємодією із цим товаром (послугою). Емоційний контекст вебдизайну та психологія поведінки користувача описують сьогодні терміном «користувацький досвід» сприйняття та реакції користувача (емоції, переконання, комфорт, поведінка) у результаті використання системи, продукту або послуги, що безпосередньо стосується концептуалізації людиноцентрованого проєктування систем взаємодії у вебсередовищі. Дизайн цифрового інформаційного простору в контексті «економіки вражень» – це практика художньо-технічного оформлення засобів цифрових комунікацій у цифровому просторі з урахуванням психологічних критеріїв сприйняття задля того, щоб просувати товари або послуги на ринку за допомогою емоцій, які виникають у користувача у зв'язку із взаємодією із цим товаром або послугою, відповідно до концепції «економіки вражень».

Ключові слова: дизайн, цифровий інформаційний простір, економіка вражень, інформаційний дизайн, емоційний дизайн, людиноорієнтований дизайн, користувацький досвід.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

Дизайн