ТВОРЧІСТЬ АРТУРА ОРЛЬОНОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНО-БАТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

Автор(и)

  • Сергій Литвин

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286790

Анотація

Мета роботи – розглянути творчий доробок художника Артура Орльонова в контексті розвитку сучасного історично-батального живопису, акцентувати на тематиці й серійності робіт, загальних прийомах і методах художнього зображення. Методологія статті полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, узагальнення і абстрагування, оглядово-аналітичного, опису та порівняння, що дало змогу проаналізувати роботи А. Орльонова. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше творчість сучасного київського художника А. Орльонова стала предметом наукового дослідження, у межах якого здійснено узагальнення та невелику систематизацію тематичної спрямованості художніх робіт, а також визначено історично-художні домінанти творів, стилістичні особливості побудови. Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що А. Орльонов належить до генерації сучасних художників історично-батального жанру, репрезентуючи київську школу живопису. Його творчий доробок відображує значний хронологічний діапазон української історії, починаючи з Київської Русі, українського Середньовіччя, доби Козаччини, Визвольних змагань та до сучасного періоду. Відповідно до тематики й кількості роботи можуть бути об’єднані в  окремі серії. Сюжетно роботи А. Орльонова включають зображення батальних сцен битв, тематичні картини історичного спрямування, портрети видатних діячів української історії. Творчість А. Орльонова належить до сучасних зразків українського історично-батального живопису, що на основі вивчення численних джерел та фактів містить авторське розуміння та інтерпретацію вагомих історичних подій і постатей різних періодів історії України.

Ключові слова: історично-батальний живопис, київська школа живопису, художник Артур Орльонов, Національна академія образотворчого мистецтва й архітектури, композиційність, стилістичні домінанти, битви, історичні постаті, історія України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація