РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Наталія Головач

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286800

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей маркетингу у сфері культури та його ролі в діяльності закладів культури в контексті сучасних соціокультурних перетворень суспільства. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів, як порівняльний аналіз та синтез – для виокремлення особливостей використання маркетингу у сфері культури; філософсько-логічний – для розкриття використання закладами культури як традиційних, так і нових інструментів маркетингу в сучасних умовах розвитку суспільства. Наукова новизна роботи полягає в тому, що було проаналізовано використання маркетингу як у комерційній, так і у сфері культури та з’ясована роль маркетингу в діяльності сучасних закладів культури, зокрема використання нових інструментів маркетингу. Висновки. Маркетинг у сфері культури має двоїстий характер і об'єднує в собі риси комерційного і некомерційного секторів та є технологією досягнення тих сегментів ринку, які зацікавлені в культурному продукті чи послузі, адаптуючи до них комерційні змінні, а саме ціну, місце, просування для встановлення контакту з достатньою кількістю споживачів, тим самим досягаються цілі, сумісні з місією закладу культури. При цьому до маркетингу у сфері культури частково застосовується класичний закон «4Р», або комплекс маркетингу, оскільки лише просування «продукту» закладом культури може бути використано повною мірою, тим самим концепція «4P» трансформується в «1Р». Маркетинг у сфері культури має свою специфіку, яку слід враховувати при просуванні культурного продукту, який може бути як матеріальним, так і нематеріальним, а його реалізація мати як комерційну, так і некомерційну складову, відповідно заклади культури створюють продукт, а вже потім шукають способи його просування. Проте нині маркетингові комунікації більшість закладів культури використовує не повною мірою, що впливає на просування культурного продукту чи послуги.

Ключові слова: заклади культури, комерційний маркетинг, маркетинговий мікс, маркетинг культури, культурний продукт, інструменти маркетингу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

Менеджмент соціокультурної діяльності