Редакційний штат

Головний редактор
Єфіменко П.Б. – кандидат педагогічних наук, професор,
кафедра фізичної терапії ХДАФК

Редакційна колегія:
Мулик В.В. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,
ректор ХДАФК;
Пустовойт Б.А. - доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою фізичної
терапії ХДАФК;
Істомін А.Г. – лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки,
доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини,
фізичної терапії, ерготерапії ХНМУ
Каніщева О.П. - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
кафедра фізичної терапії ХДАФК, відповідальний секретар.