Редакційний штат

Головний редактор: Афоніна О.С., доктор мистецтвознавства, професор
Відповідальний секретар: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор
Редакційна колегія: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор – заступник головного редактора (Україна); Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Гливинський В. В., доктор мистецтвознавства, доцент (США); Донченко Н. П., засл. діяч мистецтв України, професор (Україна); Жуковін О. В., к. мистецтвознавства (Україна); Карпов В. В., доктор історичних наук (Україна); Кафтанджиєв Х., доктор габіліт., професор (Болгарія); Клаус Кайл, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, габілітований (Німеччина); Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Погребняк Г. П., доктор мистецтвознавства, доцент (Україна); Прищенко С. В., д. мистецтвознавства, доцент (Україна); Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (Україна)